Codmanův trojúhlelník

Oblast novotvořené subperiostální kosti, která vzniká nadzdvižením periostu např. nádorem. Má trojúhelníkovitý tvar. Nejčastější příčinou jsou osteosarkom, Ewingův sarkom a subperiostální absces.