ABCD stádia kardiální insuficience

Skupina A

Pacienti bez symptomů KI, ale s rizikovými faktory KI: hypertenze, ICHS, kardiotoxické léky, ethylismus, po revmatické horečce atd.

Skupina B

Pacienti bez symptomů KI, ale se známkami strukturálních změn myokardu: levostranná srdeční hypertrofie / dilatace, snížená kontraktilita, jizva myokardu atd.

Skupina C

Strukturální změny myokardu a symptomy KI

Skupina D

Terminální KI

KI = kardiální insuficience