Nejoblíbenější stránky

Stránky seřazené podle oblíbenosti

NadpisPodtitul
MKN 10 - třetí vydání (aktualizace 2013) Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, třetí vydání, aktualizace 2013
Child-Pugh Klasifikace jaterní cirhózy podle Childa a Pugha
BSA - povrch těla Body surface area
Glasgow Coma Scale Glasgow Coma Scale (GCS)
Bristolská škála typů stolice Bristolská škála typů stolice
MKN 10 - druhé vydání (2009) Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, druhé vydání
MMSE Mini-Mental State Examination (MMSE)
Pleurální výpotek - transudát vs. exsudát Biochemické parametry pleurálního výpotku
ASA skóre Kategorizace pacientů před chirurgickým výkonem (American Society of Anesthesiologists)
APACHE II Acute Physiology And Chronic Health Evaluation
NYHA NYHA funkční klasifikace srdečního selhání
Sonografie břicha Sonografie břicha - normální hodnoty
Luxace akromioklavikárního kloubu (Tossy, Rockwood)
Stádia chronické renální insuficience (NKF) National Kidney Foundation
Forrest Forrestova klasifikace krvácení
CHOPN Stupně CHOPN (GOLD)
ICHDK (Fontaine) Fontainova klasifikace ICHDK
EKG Holter Klasifikace EKG Holter podle Lowna a Kleigera
Angina pectoris (CCS) Klasifikace anginy pectoris podle CCS
Anální píštěle a abscesy (PARKS) Dělení
Cholesterol ATP III klasifikace hladin cholesterolu
Ramsay score Ramsay sedation score
MELD score Model for End-Stage Liver Disease
MMSE Mini-Mental State Examination (MMSE) - AD Centrum PCP LF3 UK
Gonartróza - stádia IKDC RTG klasifikace IKDC (1993)
Bosniakova klasifikace renálních cyst
QTc - kalkulačka korekce QT intervalu dle tepové frekvence Korekce QT intervalu dle tepové frekvence
Refluxní ezofagitida (Los Angeles, Savary-Miller) Endoskopická klasifikace refluxní ezofagitidy
Apgar skóre Skóre dle Apgarové
TISS score Skórovací systém TISS
SCORE - kardiovaskulární onemocnění Desetileté riziko kardiovaskulární příhody v ČR
Coxartróza Stupně koxartrózy dle RTG obrazu
Odhad porodní váhy
TNM klasifikace Tumor - nodus - metastasis
Artróza (Kellgren - Lawrenc) RTG stádia artrózy podle Kellgrena-Lawrence (1957)
Varikózní komplex (CEAP) CEAP klasifikace žilních městků (varixů)
Addenbrookský kognitivní test (ACE-R) AD Centrum PCP LF3 UK
CRL - temenokostrční délka Crown-rump length, velikost plodu
Dna (hyperurikémie) Stádia dny (hyperurikémie)
Balthasar CT klasifikace akutní pankreatitidy podle Balthasara
Revmatická horečka Jonesova kritéria pro akutní revmatickou horečku (American Heart Association 1992)
ICHDK - stupně dle tlakového indexu (kotník/paže) Ankle-brachial pressure index (ABPI)
Marshova klasifikace Modifikovaná Marshova klasifikace histologických změn při glutenové enteropatii
Mallampati - klasifikace přehlednosti faryngu Přehlednost faryngu před orotracheální intubací
Jaterní encefalopatie Klasifikace jaterní encefalopatie
Glomerulární filtrace - odhad (MDRD) Odhad glomeruální filtrace dle vzorce "Modification of Diet in Renal Disease (MDRD)"
Divertikulitida Klinická stádia divertikulitidy
Duktální invazívní karcinom prsu Grading IDC
RASS The Richmond Agitation and Sedation Scale
Chronická lymfatická leukémie Stádia chronické lymfatické leukémie (Binet)
Multiorgánové selhání Kritéria pro multiorgánové selhání
Dusíková bilance Výpočet dusíkové bilance
Ransonova kritéria Ransonova kritéria - akutní pankreatitida
CDAI Crohn Disease Activity Index - Index aktivity Crohnovy nemoci
Autoimunitní hepatitida Diagnostická kritéria autoimunitní hepatitidy
Hydronefróza - stupně Klasifikace hydronefrózy, městnání v dutém systému ledviny
SOFA skóre Sequential Organ Failure Assessment score
BMI Body mass index - nadváha - obezita
DSM IV Diagnostický a Statistický Manuál Mentálních Poruch
Glomerulární filtrace - odhad (CKD-EPI) Odhad glomeruální filtrace dle CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)
ARDS Diagnostická kritéria pro ARDS
Hypertenze Klasifikace arteriální hypertenze
Killipova klasifikace (srdeční selhání u IM) Killipova klasifikace srdečního selhání u pacientů s akutním koronárním syndromem
Stupně popálenin
Fraktura kotníku (Weber)
Ascites Diferenciální diagnostika ascítu
pH metrie jícnu Poučení pro pacienty
Poškození měkkých tkání (AO klasifikace) Při otevřených a uzavřených frakturách
Modicova klasifikace změn kostní dřeně obratlového těla Modic's classification of vertebral body marrow change
Karnofského skóre Karnofského skóre
RTG S+P - hodnoty Normální hodnoty
RTG S+P - zvětšení srdce Stupně zvětšení srdce na předozadním snímku plic
MKN 10, první vydání Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, první vydání
Segmenty jater (Coinaud a Bismuth) Členění jater dle Coinauda a Bismutha
Rankinovo skóre (Modified Rankin Scale, mRS)
Fraktura os scaphoideum (člunková kost ruky) Typy fraktury scaphoidea (os scaphoideum, naviculare)
Abúzus alkoholu Diagnostická kritéria pro abúzus alkoholu
Subarachnoidální krvácení (Hunt a Hess) Stupně
RIFLE - renální selhání RIFLE klasifikace - renální selhání
Plicní noduly - solitary pulmonary nodule (Fleischner Society 2008) Doporučení k managementu plicních uzlů (SPN)
SAPS II New Simplified Acute Physiology Score
Chronické onemocnění ledvin Stupeň chronického onemocnění ledvin
Jícnové varixy (Soehendra) Klasifikace jícnových a gastrických varixů
Gonartróza - stádia (Kellgren - Lawrenc) RTG klasifikace dle Kellgrena-Lawrence (1957)
Tenzní cefalea (IHS) Diagnostická kritéria IHS pro tenzní cefaleu
Amiodaronová plíce Diagnostická kritéria pro toxické poškození plic amiodaronem
Solitární plicní uzel (SPN) - pravděpodobnost malignity Logistická regrese
Chronická žilní insuficience CEAP klasifikace chronické žilní insuficience
ARDS na RTG snímku Acquired (adult) respiratory distress syndrome - RTG stádia
Meningeom (WHO 2000) Klasifikace
NIH Stroke Scale NIHSS - Hodnocení pacientů s cévní mozkovou příhodou
Cholangoitida Diagnostická kritéria pro cholangoitidu
Test malování hodin Test malování hodin - hodnocení kognitivních funkcí
Bolest bederní páteře The Oswestry Disability Index (ODI) verze 2.0
Kerleyho čáry (linie) Typy Kerleyho čar (linií)
Tabárova typologie (mamografie) Tabár
Sudeckova dystrofie Stádia
Crohn Vídeňská a Montrealská klasifikace M.Crohn
Bromage score (spinální anestézie) Hloubka motorické blokády při spinální anestézii
Nutriční kalkukačka Údaje jsou pouze orientační
SBP Spontánní bakteriální peritonitida
Epiphyseální poranění (Aitken, Salter, Harris) Typy
Aortální stenóza Stupeň aortální stenózy
Hounsfieldovy jednotky Stupnice denzity
Beersova kritréria Potenciálně nevhodné léky v gerontologii
Trauma krční páteře (Erdmann) Stupně
Non-Hodgkinův lymfom Klasifikace Non-Hodgkinových lymfomů
Atrézie jícnu Typy
Impingement syndrom (Neer) Stupně impingement syndromu (rotátorová manžeta) dle Neera
Difúzní kapacita plic DLCO Hodnoty DLCO
Nekrotizující enterokolitida Modifikované hodnocení stádia nekrotizující enterokolitidy podle Bella
Primární biliární cirhóza Klasifikace dle Ludwiga et al.
DIC Diagnostická kritéria pro diseminovanou intravaskulární koagulopatii (DIC)
ADL - aktivity denního života Hodnocení aktivit denního života ADL (Katz)
Hluboká žilní trombóza Wellsova kritéria pro predikci hluboké žilní trombózy
Fraktura obličejové části lebky (LeFort)
Akutní renální dysfunkce Kritéria akutní renální dysfunkce RIFLE
Streptokoková faryngitida Streptokoková faryngitida
Astma Klasifikace astmatu podle GINA (Global Initiative for Asthma)
Plicní embolie (Wells score) Wellsovo skóre - pravděpodobnost plicní embolie
Nadledvina - charakterizace expanze dle CT 2- či 3-fázové CT skeny k odlišení adenomu od jiné léze
Grawitzův tumor - klinický staging Staging renálního adenokarcinomu
Mitrální insuficience Stupeň mitrální insuficience
Fraktura dens axis (Anderson & D'Alonzo) Typy fraktur dentu C2
Lymeská borelióza - stádia Stádia lymské nemoci
Akutní laryngitida (Downes) Klinické hodnocení příznaků při akutní subglotické laryngitidě (skóre dle Downese)
Dotazník soběstačnosti DAD-CZ AD Centrum PCP LF3 UK
Flatus Neoficiální klasifikace flatů
Plicní embolie Wellsova kritéria pro predikci plicní embolie
FAP duodena Spigelmanova klasifikace - Familiální adenomatózní polypóza - duodenum
Fraktury distálního radia (Frykman) Typy fraktur distálního radia dle Frykmana
CHADS - riziko CMP Riziko embolické cévní mozkové příhody
Ischemická choroba dolních končetin ICHDK - dělení dle etáží
Disekce aorty Klasifikace typů disekce aorty
Slezina - velikost na CT Splenic index, hmotnost, objem
Luxace kyčelního kloubu Typy
Acidobazická rovnováha Poruchy a jejich kompenzace
Tělesná teplota Typy teploty (febrilie)
ABCD stádia kardiální insuficience American Heart Association (AHA) 2001
Nestabilní angina pectoris Braunwaldova klasifikace nestabilní anginy pectoris
Fraktura pánve (Mueller) Typy
Atlantoaxiální rotační subluxace (Fielding) Fielding classification scheme for atlantoaxial rotatory fixation
Fraktury - postižení měkkých tkání (TSCHERNE, OESTERN) Typy
Plicní embólie Stupeň tíže plicní embólie
Játra - velikost na CT Jednoduchý výpočet objemu
Ideální tělesná hmotnost Odhad ideální tělesné hmotnosti
Hyperlipidémie Klasifikace dle Federicksona
Crohn Diagnostická kritéria Crohnovy nemoci
Antifosfolipidový syndrom Kritéria pro antifosfolipidový syndrom (APS)
Myelodysplastický syndrom Myelodysplastický syndrom - prognostický skór
Levostranná srdeční hypertrofie EKG kritéria levostranné srdeční hypertrofie
Vlastnosti srdečních šelestů
Aseptická nekróza lunáta - m. Kienbock (Lichtman) Stupně aseptické nekrózy os lunatum dle Lichtmana
Primární vaskulitidy Klasifikace primárních vaskulitid (Chapel Hill Consensus Conference 1992)
Poranění sakroiliakálního skloubení Typy poranění SI skloubení
Luxace ramene Typy
Glomerulární filtrace - odhad (Cockroft-Gault) Odhad glomeruální filtrace dle vzorce Cockcrofta-Gaulta
Fraktura plateau tibie (Schatzker) Schatzkerova klasifikace fraktur tibiálního plateau
Poranění (lacerace) sleziny Stupně
Kolorektální karcinom - UICC a Dukes Stádia CRC - UICC a Dukes
Bakteriální endokarditida (Duke) Diagnostická kritéria - bakteriální endokarditida
Jodová kontrastní látka - maximální objem Výpočet maximálního doporučeného objemu jodové kontrastní látky 300mg I/mL
Brodieho absces
Idiopatická intersticiální pneumonie (IIP) Klasifikace dle ATS a ERS 2002
AIDS Klasifikace klinických stádií AIDS
Ikterus Typy ikteru
Idiopatická plicní fibróza Diagnostická kritéria pro idiopatickou plicní fibrózu
Hemorhoidy Klasifikace a stádia
Virchow (ova) trias Podmínky vzniku trombózy
FAB klasifikace AML Akutní myeloidní leukémie - FAB klasifikace
A-a gradient O2
Budd Chiariho syndrom Typy BuddChiariho syndromu
Chondromalacie - stupně Stupně chondromalacie
Disekující aneurysma aorty Typy
Poranění jater (AAST) Klasifikace poranění jater
Astrocytom (Kernohan) Histologický grading
Revmatoidní arthritida (ACR) Diagnostická kritéria revmatoidní arthritidy (American College of Rheumatology)
Inkontinence stolice Stupně
Chronická pankreatitida Klinická stádia
Alzheimer Diagnostická kritéria pro Alzheimerovu nemoc (DSM-IV)
Maligní stenóza žlučových cest - Bismuth, Klatskin Bismuthova a Klatskinova klasifikace maligních stenóz žlučových cest
Pařížská klasifikace endoskopických lézí The Paris endoscopic classification of polyps
Chronická pankreatitida (Cambridge classification) Cambridge classification of pancreatic morphology in chronic pancreatitis
Glasgow Prognostic Score Glasgow Prognostic Criteria in Acute Pancreatitis
Standardizovaný systém hodnocení - BI-RADS (mamografie) Kategorie
Fraktura proxmiálního humeru (Neer) Typy
ROME III Římská klasifikace funkčních gastrointestinálních obtíží ROME III
Astmatický záchvat (krevní plyny) Stádia astmatického záchvatu
Sydrom neklidných nohou Diagnostická kritéria syndromu neklidných nohou
Struma - stádia Klinická stádia
Fraktura havice femuru (Pipkin) Typy
Diabetická makulopatie Klasifikace diabetické makulopatie
Dekubitus Stádia dekubitu
Prolaps anu Typy
Městnavé srdeční selhání (Framingham) Framinghamská kritéria městnavého srdečního selhání
Spondylolistéza Stupně spondylolistézy
Alberta Stroke Programe Early CT Score (ASPECTS) CT skóre při okluzi a. cerebri media
TIMI - průtok koronární tepnou Hodnocení průtoku koronární tepnou - TIMI flow grading system
Diabetes mellitus Diagnostická kritéria pro diabetes mellitus
Fraktura krčku femuru (Garden) Stádia
Pneumónie Klasifikace komunitní pneumónie (Community-Acquired Pneumonia CAP)
Modified CT severity index - akutní pankreatitida Modifikovaný CT severity index kombinuje CT grade a stupeň nekrosy pankreatu
NYHA - objektivní kritéria Objektivní stádia NYHA
Anafylaktická reakce Stádia
WHO klasifikace AML Akutní myeloidní leukémie - WHO klasifikace (zkráceno)
Cluster headache (ICHD-II) Diagnostická kritéria ICHD-II pro cluster headache
Neerova klasifikace zlomenin proximálního humeru Neer’s classification of proximal humeral fractures and dislocations
Infekční endokarditida Dukeho kritéria pro infekční endokarditidu
Klasifikace nálezů na CT kolonografii - C-RADS C-RADS
Stenóza koronární tepny Stupeň stenózy koronární tepny dle reziduálního průsvitu
Aortální insuficience Stupeň insuficience aortální chlopně
Sakroiliitida Rentgenologické hodnocení sakroiliitidy
Grading lézí menisku na MRI Meniskus - trhliny, degenerace - grading na MRI
Lymfom - remise onemocnění (Cheson 1999) Kritéria remise maligního lymfomu dle Chesona
Diagnostický souhrn Vyhledávání diagnóz z dg. souhrnu
Fraktura kalkaneu (Essex-Lopresti) Typy
Hloubka bezvědomí (Beneš) Hodnocení hloubky bezvědomí dle Beneše
Karcinom žaludku - Laurenova klasifikace
Dna Klasifikace akutní dnavé artritidy
Karcinom pankreatu - stádia
Collesova fraktura (Frykman) Frykmanova klasifikace
Mnohotný myelom Diagnostická kritéria - mnohočetný myelom
Krevní ztráta Odhad krevní ztráty dle symptomů
AIDS / HIV - klinická stádia Klinická stádia AIDS / HIV dle CDC
Aplastická anémie Klasifikace aplastické anémie
Neuroblastom (INSS) Stádia
Chronická viscerální ischémie (angina abdominalis) Stupeň uzávěru
Žilní reflux - stupně Stupně žilního refluxu dle USG
RTG S+P - žilní městání Stupně žilního městnání na zadopředním snímku plic
Fraktury proximální radia - Mason Masonova klasifikace zlomenin proximálního radia
Osteoporóza WHO kritéria osteoporózy
Nekróza hlavice femuru (Ficat & Arlet) Stádia osteonekrózy hlavice femuru dle Ficata a Arleta
Aktivity denního života (Barthel) Barthel's index of activities of daily living (BAI)
The Rutgeerts score Rutgeertsovo skóre: endoskopický skórovací systém pro hodnocení pooperační rekurence M. Crohn
Závislost na alkoholu Diagnostická kritéria závislosti na alkoholu (DSM-IV)
ARDS Acquired (adult) respiratory distress syndrome - stádia
Pleurální výpotek Diagnostická kritéria pro exudativní pleurální výpotek
HRS Hepatorenální syndrom (HRS)
Sarkoidóza - Staging Staging dle RTG změn
Kesonová nemoc (nemoc z dekomprese) Typy
Fraktura distálního humeru (Muller) Typy
Léze labrum glenoidale - stupně Klasifikace lézí labra do stupňů
Stupně omrzlin
Preeklampsie Preeklampsie - diagnostická kritéria
Městnavé srdeční selhání (Boston) Bostonská kritéria pro městnavé srdeční selhání
Cormack Lehane - stupeň vizualizace hrtanu během přímé intubace
Hodgkinův lymfom Klasifikace Hodgkinových lymfomů
CT severity index - akutní pankreatitida CT severity index kombinuje CT grade a stupeň nekrosy pankreatu
DIC Diseminovaná intravaskulární koagulopatie - stádia
Luxace sternoklavikulárního skloubení (Allmann) Stupně
Cysty choledochu (Todani 1977) Todaniho klasifikace cyst žlučových cest
Parkinson Diagnostiká kritéria Parkinsonovy nemoci (Gelb et al, 1999)
Gastroezofageální reflux Stupeň gastroezofageálního refluxu
Luxace os lunatum Typy
Koloskopie Klasifikace Pit pattern (dolíčky na sliznici tlustého střeva)
Subarachnoidální krvácení (Fisher) dle CT The Fisher Grade - classification of subarachonid hemorrhage on CT
Codmanův trojúhlelník
FAB klasifikace MDS Myelodysplastický syndrom - FAB klasifikace
TIA Riziko cévní mozkové příhody (CMP) po tranzitorní ischemické atace (TIA)
Tyreotoxická krize Stádia (Herrmann)
Hepatocellulární karcinom (HCC) - stádia - Barcelonská klasifikace (BCLC) Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) Classification
Monteggia - fraktura ulny s dislokací hlavičky radia (Bado) Badova klasifikace Monteggiovy fraktury podle směru dislokace hlavičky radia
Refluxní ezofagitida - MUSE klasifikace Metaplázie - Ulkus - Striktura - Eroze
Stenóza a. carotis Stupně stenózy karotid
NAFLD Nealkoholická steatóza jater
Koma (Bruselská klasifikace)
SIRS Systemic Inflammatory Response Syndrome
Fraktura acetabula (Harris-Coupe) Klasifikace fraktur acetabula
McDonaldova kritéria roztroušené sklerózy
RTG změny - endogenní osteomyelitida
Papežova typologie (mamografie) Papež L.
Onkologická škála pravděpodobnosti - PET CT Hodnocení pravděpodobnosti maligního onemocnění z PET-CT vyšetření
Myokarditida Histologická a imunohistologická klasifikace myokarditid
START - Simple Triage and Rapid Treatment Mezinárodní systém třídění podle závažnosti a priorit ošetření a transportu založený na barevném značení
Kalciové skóre koronárních tepen Riziko koronání příhody
HELLP sydrom HELLP syndrom - diagnostická kritéria
MGUS Diagnostická kritéria MGUS
Hrudní dyskomfort Diamondova klasifikace hrudního dyskomfortu
Migréna (ICHD-II) Diagnostická kritéria pro migrénu (ICHD-II)
Konzumace alkoholu Typy konzumentů alkoholu
Fraktura předloktí - Monteggia fracture (Bado) Typy fraktury typu Monteggia
Lupusová nefritida WHO klasifikace lupusové nefritidy
Cévní mozková příhoda Stupeň uzávěru magistrálních tepen
AIDS (CDC) Klasifikace stádií AIDS dle Centers for Disease Control
Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ AD Centrum PCP LF3 UK
Nevaskulární bolest hlavy (ICHD-II) Diagnostická kritéria (ICHD-II) nevaskulární bolesti hlavy
ICHDK (Rutheford) Ruthefordova klasifikace ICHDK
Bolest zad (Fairbank & Hall) Klasifikace typu bolesti zad dle Fairbanka a Halla
Diabetická retinopatie Klasifikace diabetické retinopatie
NRS 2002 Nutriční screening NRS 2002
TIGAR-0 TIGAR-0 klasifikace rizikových faktorů a etiologie chronické pankreatitidy
Fraktura acetabula (Judet a Letournel) Typy
Horečka (FUO) Klasifikace horečky neznámé etiologie (FUO)
Cévní invaze karcinomu pankreatu Klasifikace
Dupytrenova kontraktura (Iselin) Stádia
Části prsu (mamografie) Určení vztahu léze v prsu
Fraktura krčku femuru (Pauwels) Stupně
Pankreatitida (Mainzká klasifikace) SCHOENBORN a KUEMMERLE
Fraktura atlasu (Gehweiler) Typy fraktur C1 (atlas)
Syfilis Klinická stádia syfilitidy
Mastopatie Stupně mastopatie
Skolióza - Lenke Lenkeho klasifikace adolescentní idiopatické skoliózy
Revidovaná Vídeňská klasifikace gastrointestinálních neoplázií The revised Vienna classification of gastrointestinal epithelial neoplasia
Wilson Diagnostiká vodítka Wilsonovy nemoci
Tupé poranění ledviny Klinické dělení
Transplantace jater Kritéria pro transplantaci jater při fulminantní hepatitidě
Pleurální výpotek - objem na CT Odhad objemu pleurálního výpotku na CT
Metabolický syndrom (WHO) WHO kritéria metabolického syndromu
Diabetická nefropatie Stádia diabetické nefropatie
Bullův index - prognóza popálenin Bull's index
Syndrom polycystických ovárií Přepracovaná kritéria syndromu polycystických ovárií (2003)
Fraktura olecranonu (okovce) - Colton Typy faktura olecranonu dle Coltona
Endoleak Klasifikace endoleaků (endovaskulární stentgraft abdominální aorty)
Fraktura krčku talu (Hawkins) Dle luxace/subluxace skloubení
Indikace k operačnímu výkonu Typy indikací
Fraktura base os metacarpale I Dělení
Únava (Fatigue Severity Scale, FSS)
Tilt test - test na nakloněné rovině Typy odpovědi
Degenerace intervertebrálního disku Grading dle MRI
Stenóza renální tepny - stupně Stupně stenózy renální tepny
Peritonitida (FEIFEL) Stádia
Posttraumatická bolest hlavy (ICHD-II) Diagnostická kritéria ICHD-II pro postraumatickou bolest hlavy
Fraktura patelly Typy
Fraktura lopatky (Zdravkovic) Typy fraktur lopatky dle Zdravkovice
Nádory štítné žlázy (SMEDAL) Klinická stádia
Systémový lupus erythematodes (SLE) Diagnostická kritéria (ACR)
GDS - hodnocení poruchy nálady Hodnocení poruchy nálady (deprese)
Žilní varixy (Marshall) Marshallova klinická klasifikace žilních varixů dolních končetin
Porfyrie
Neurinom akustiku Rozdělení podle místa vzniku
Disekce koronární tepny Typy
ICHDK - odhad stupně stenózy dle rychlosti proudění Proměr rychlosti proudění ve stenóze (Vs) a před ní (Vp)
Fraktura talu (Hawkins) Skupiny
Bronchogenní karcinom (HOLOYE) Klinické stádium
Adamsova klasifikace DAI Adams classification of diffuse axonal injury
TIMI - klasifikace krvácivých komplikací Při podávání antikoagulační terapie (Thrombolysis In Myocardial Infarction bleeding classification)
Cormack Lehane Wilson - stupeň vizualizace hrtanu po přímé intubaci
Hypertenze - management Doporučení managementu hypertenze (BHS IV)
Poranění ledviny (AAST Renal Injury Scale) AAST Renal Injury Scale
Cesty přenosu hepatitid
Diabetická noha Wagnerova klasifikace bércových vředů diabetické nohy
Manometrie Příprava na funkční vyšetření
Typy transplantací
Kardiovaskulární riziko Hlavní rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění
PSC Primární sklerozující cholangitida - A Revised Natural History Model (Mayo Clinic)
Seronegativní spondylarthritidy Diagnostická kritéria seronegativní spondylartritidy podle ESSG
Horečka nejasného původu Fever of unknown origin
Kardiostimulátor Popis typu kardiostimulátoru
Chronický únavový syndrom (CDC) Diagnostická kritéria pro chronický únavový syndrom - Centers for Disease Control
Remise onemocnění - RESCIT RESCIT kritéria remise či relapsu onemocnění
HNPCC Diagnostická kritéria pro HNPCC (Lychův syndrom)
Botallova dučej (PDA) Funkční velikost otevřeného ductus arteriosus Botalli
Anorexia nervosa Diagnostická kritéria pro anorexii (DSM-IV)
Herringova klasifikace (M. Perthes) Výše laterálního pilíře hlavice femuru u aseptické nekrózy hlavice femuru
Lysholm (koleno) Funkční hodnocení kolenního kloubu
Wilmsův tumor (SIOP) Stádia
Štítná žláza - klasifikace toku v uzlech Barevné mapování
Diabetická noha (University of Texas) Klasifikace bércových vředů diabetické nohy (University of Texas)
Hangman's fracture (Effendi, Levine & Edwards) Typy zlomeniny C2 (axis)
Varikokéla Stupně (Grade)
Dělení extrahepatálních žlučovodů (Longmire) Longmireho dělení extrahepatických žlučovodů
Psychiatrické vyšetření Status praesens psychicus
Hemochromatóza - typy Genetické typy hemochromatózy
Pankreatitida (Mainzská klasifikace) - dle morfologie Dle KLOZE
Evidence Based Medicine Medicína založená na důkazech
Karcinom prsu - Nottingham Prognostic Index (NPI) Prognóza
Fraktura glenoidu (Ideberg) Typy fraktur glenoidu dle Ideberga
Ischemická choroba viscerálních tepen Stádia
Solitární plicní uzel (SPN) - pravděpodobnost malignity Bayesian analysis
M-ANNHEIM M-ANNHEIM multiple risk factor classification of chronic pancreatitis
Eozinofilní syndrom Idiopatický Hypereozinofilní Syndrom
Olisthesa (Myerding) Stupně olistézy dle Meyerdinga
Migréna (IHS) Diagnostická kritéria pro migrénu (IHS)
Potravinová alergie Stupeň rozšíření (Raithel 1996)
Transit time, doba průchodu potravy GIT Výpočet transit time z počtu kontrastních tělísek na nativním snímku břicha za 48 a 96 hodin
HIT Heparinem indukovaná trombocytopénie
Defekt septa komor Funkční velikost defektu septa komor
Cluster headache (IHS) Diagnostická kritéria IHS pro cluster headache
Korozívní ezofagitida Stupně
Šicí materiál - velikost Přepočet velikostí
Chronický únavový syndrom (Oxford) Oxfordská diagnostická kritéria pro chronický únavový syndrom
Wolfeho typologie (mamografie) Wolfe J.N.
Fractura okcipitálních kondylů (Anderson-Montesano) Anderson-Montesano Classification of Occipital Condyle Fractures
Pectus excavatum, Hallerův index Haller index, pectus excavatum
Poranění ledviny Klasifikace
Poranění páteře (Wolter) ABCD0123
Lymfedém Stádia lymfedému
Moriho klasifikace stenóz intrakraniálních tepen Mori's classification
Metabolický syndrom (ATP III) Diagnostická kritéria pro metabolický syndrom (ATP III)
Osteonekróza - stupně Stupně osteonekrózy (obecně)
Pulmonální stenóza Stenóza pulmonální chlopně
Doubling time Rychlost růstu solidní formace
Aktivity denního života - modifikované Barthelovo skóre
Poranění svalu - stupeň, grade Stupně poranění svalu, grade
Poranění uretry (Goldman) Goldmanova klasifikace poranění uretry
Mitrální stenóza Stupeň stenózy mitrální chlopně
Intrakraniální aneurysma (Yasargil) Klasifikace dle Yasargila
Paraneoplastická neurologická nemoc Paraneoplastickou neurologickou nemoc (PND)
Syndrom karpálního tunelu (Gerl a Fuchs) Stádia
Hemofilie A Hodnocení závažnosti Hemofilie A
Karcinom slinných žláz Staging
DALŠÍ KLASIFIKACE
Karcinom prostaty - typy invaze do semenných váčků Typ invaze
Tetanus Stádia tetanu
Stenóza koronární tepny Stupně
Tepenné poranění Stupeň tepenného poranění
Vaginóza Amselova kritéria bakteriální vaginózy
M-ANNHEIM M-ANNHEIM clinical staging of chronic pancreatitis
Spinální meningeální cysty (Nabors) Typy spinálních meningeálních cyst
Ostitis deformans Paget RTG stadia kostní přestavby
Intrakraniální aneurysma (Yasargil) Dělení dle Yasargila
Mnohotný myelom Stádia mnohotného myelomu (Durie a Salmon)
Hannoverské skóre polytraumat Hannover Polytrauma score
Karcinom ledviny (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) Prognostická kritéria
Systémová sklerodermie - diagnostická kritéria (ACR) Hlavní a vedlejší kritéria
Poranění ligament Klasfikace stupně poranění vazu
Stupně žilního refluxu dle trvání Dle Dopplerovského USG vyšetření
Remise onemocnění - WHO WHO kritéria remise či relapsu onemocnění
Poranění nervu (Sunderland) Stupně
Pečovatelská zátěž Zarit Burden Interview
Frakelova klasifikace spinálních míšních lézí Frankel scale
Stenóza tepenné náhrady (graftu) dle USG Stupně hodnocené dle spektrálního doppleru
Ferriman–Gallwey score - hirsutismus Kvantitativní hodnocení ochlupení u žen na škále podle Ferrimana a Galweyeho
Rejekce Typy
TASC II - klasifikace tepenného postižení u ICHDK Ischemická choroba dolních končetin
Kontrastní látka - objem, délka bolusu, flow rate na iCT 256 Orientační hodnoty
Grading lézí kolaterálního vazu na MRI Kolaterální ligamenta - grading lézí na MRI
Konverzní koeficienty DLP Odhad dávky vyšetření na CT dle DLP
Morfologie plátů (Stary, Becker) Klasifikce aterosklerotických plátů dle morfologie
Screening Hodnocení efektivity screeningových metod
Stenóza laterálního recessu (Mikhael) Stenóza laterálního recessu dle Mikhaela
Fraktura těla talu (Boyd and Knight) Klasifikace fraktur těla talu
Stenóza graftu - stupně dle Dopplerovských kritérií Poměr maximálního průtoku (PSV) ve stenóze a před stenózou
Intracerebrální krvácení u novorozenců Dělení na 4 stupně
Kraniocervikální dislokace Craniocervical dislocation
Zungova škála deprese Zung self-rating depression scale
Sydneyská klasifikace chronické gastritidy Updated Syndey System
Hereditární kolorektální karcinom (HNPCC, Lynchův syndrom) Amsterdamská kritéria
Testovací
Padua score - riziko tromboembolické nemoci Padua prediction score