Nejoblíbenější stránky

Stránky seřazené podle oblíbenosti

NadpisPodtitul
MKN 10 - třetí vydání (aktualizace 2013) Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, třetí vydání, aktualizace 2013
BSA - povrch těla Body surface area
Child-Pugh Klasifikace jaterní cirhózy podle Childa a Pugha
QTc - kalkulačka korekce QT intervalu dle tepové frekvence Korekce QT intervalu dle tepové frekvence
Bristolská škála typů stolice Bristolská škála typů stolice
Glasgow Coma Scale Glasgow Coma Scale (GCS)
Luxace akromioklavikárního kloubu (Tossy, Rockwood)
APACHE II Acute Physiology And Chronic Health Evaluation
MKN 10 - druhé vydání (2009) Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, druhé vydání
MMSE Mini-Mental State Examination (MMSE)
ASA skóre Kategorizace pacientů před chirurgickým výkonem (American Society of Anesthesiologists)
Pleurální výpotek - transudát vs. exsudát Biochemické parametry pleurálního výpotku
Forrest Forrestova klasifikace krvácení
Sonografie břicha Sonografie břicha - normální hodnoty
NYHA NYHA funkční klasifikace srdečního selhání
Stádia chronické renální insuficience (NKF) National Kidney Foundation
CHOPN Stupně CHOPN (GOLD)
MMSE Mini-Mental State Examination (MMSE) - AD Centrum PCP LF3 UK
ICHDK (Fontaine) Fontainova klasifikace ICHDK
Angina pectoris (CCS) Klasifikace anginy pectoris podle CCS
EKG Holter Klasifikace EKG Holter podle Lowna a Kleigera
Ramsay score Ramsay sedation score
SCORE - kardiovaskulární onemocnění Desetileté riziko kardiovaskulární příhody v ČR
Bosniakova klasifikace renálních cyst
MELD score Model for End-Stage Liver Disease
Anální píštěle a abscesy (PARKS) Dělení
TISS score Skórovací systém TISS
Cholesterol ATP III klasifikace hladin cholesterolu
Odhad porodní váhy
Refluxní ezofagitida (Los Angeles, Savary-Miller) Endoskopická klasifikace refluxní ezofagitidy
RASS The Richmond Agitation and Sedation Scale
CRL - temenokostrční délka Crown-rump length, velikost plodu
Coxartróza Stupně koxartrózy dle RTG obrazu
Varikózní komplex (CEAP) CEAP klasifikace žilních městků (varixů)
Artróza (Kellgren - Lawrenc) RTG stádia artrózy podle Kellgrena-Lawrence (1957)
Gonartróza - stádia IKDC RTG klasifikace IKDC (1993)
Apgar skóre Skóre dle Apgarové
Balthasar CT klasifikace akutní pankreatitidy podle Balthasara
Addenbrookský kognitivní test (ACE-R) AD Centrum PCP LF3 UK
Marshova klasifikace Modifikovaná Marshova klasifikace histologických změn při glutenové enteropatii
Ransonova kritéria Ransonova kritéria - akutní pankreatitida
TNM klasifikace Tumor - nodus - metastasis
Rankinovo skóre (Modified Rankin Scale, mRS)
Mallampati - klasifikace přehlednosti faryngu Přehlednost faryngu před orotracheální intubací
SOFA skóre Sequential Organ Failure Assessment score
BMI Body mass index - nadváha - obezita
Dusíková bilance Výpočet dusíkové bilance
Dna (hyperurikémie) Stádia dny (hyperurikémie)
Glomerulární filtrace - odhad (CKD-EPI) Odhad glomeruální filtrace dle CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)
Plicní noduly - solitary pulmonary nodule (Fleischner Society 2008) Doporučení k managementu plicních uzlů (SPN)
Revmatická horečka Jonesova kritéria pro akutní revmatickou horečku (American Heart Association 1992)
Glomerulární filtrace - odhad (MDRD) Odhad glomeruální filtrace dle vzorce "Modification of Diet in Renal Disease (MDRD)"
Duktální invazívní karcinom prsu Grading IDC
ICHDK - stupně dle tlakového indexu (kotník/paže) Ankle-brachial pressure index (ABPI)
Hydronefróza - stupně Klasifikace hydronefrózy, městnání v dutém systému ledviny
Karnofského skóre Karnofského skóre
Jaterní encefalopatie Klasifikace jaterní encefalopatie
Multiorgánové selhání Kritéria pro multiorgánové selhání
Stupně popálenin
Modicova klasifikace změn kostní dřeně obratlového těla Modic's classification of vertebral body marrow change
CDAI Crohn Disease Activity Index - Index aktivity Crohnovy nemoci
DSM IV Diagnostický a Statistický Manuál Mentálních Poruch
Killipova klasifikace (srdeční selhání u IM) Killipova klasifikace srdečního selhání u pacientů s akutním koronárním syndromem
Divertikulitida Klinická stádia divertikulitidy
Gonartróza - stádia (Kellgren - Lawrenc) RTG klasifikace dle Kellgrena-Lawrence (1957)
SAPS II New Simplified Acute Physiology Score
Chronická lymfatická leukémie Stádia chronické lymfatické leukémie (Binet)
Autoimunitní hepatitida Diagnostická kritéria autoimunitní hepatitidy
Fraktura kotníku (Weber)
ARDS Diagnostická kritéria pro ARDS
RTG S+P - hodnoty Normální hodnoty
Plicní embolie (Wells score) Wellsovo skóre - pravděpodobnost plicní embolie
Kerleyho čáry (linie) Typy Kerleyho čar (linií)
Nadledvina - charakterizace expanze dle CT 2- či 3-fázové CT skeny k odlišení adenomu od jiné léze
Abúzus alkoholu Diagnostická kritéria pro abúzus alkoholu
MKN 10, první vydání Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, první vydání
Hypertenze Klasifikace arteriální hypertenze
Ascites Diferenciální diagnostika ascítu
RTG S+P - zvětšení srdce Stupně zvětšení srdce na předozadním snímku plic
Subarachnoidální krvácení (Hunt a Hess) Stupně
Segmenty jater (Coinaud a Bismuth) Členění jater dle Coinauda a Bismutha
RIFLE - renální selhání RIFLE klasifikace - renální selhání
Jícnové varixy (Soehendra) Klasifikace jícnových a gastrických varixů
pH metrie jícnu Poučení pro pacienty
Crohn Vídeňská a Montrealská klasifikace M.Crohn
Fraktura os scaphoideum (člunková kost ruky) Typy fraktury scaphoidea (os scaphoideum, naviculare)
Bromage score (spinální anestézie) Hloubka motorické blokády při spinální anestézii
Tabárova typologie (mamografie) Tabár
Poškození měkkých tkání (AO klasifikace) Při otevřených a uzavřených frakturách
Játra - velikost na CT Jednoduchý výpočet objemu
Chronická žilní insuficience CEAP klasifikace chronické žilní insuficience
Test malování hodin Test malování hodin - hodnocení kognitivních funkcí
Hounsfieldovy jednotky Stupnice denzity
NIH Stroke Scale NIHSS - Hodnocení pacientů s cévní mozkovou příhodou
Slezina - velikost na CT Splenic index, hmotnost, objem
Chronické onemocnění ledvin Stupeň chronického onemocnění ledvin
Levostranná srdeční hypertrofie EKG kritéria levostranné srdeční hypertrofie
ARDS na RTG snímku Acquired (adult) respiratory distress syndrome - RTG stádia
Atrézie jícnu Typy
Glomerulární filtrace - odhad (Cockroft-Gault) Odhad glomeruální filtrace dle vzorce Cockcrofta-Gaulta
Sudeckova dystrofie Stádia
SBP Spontánní bakteriální peritonitida
Amiodaronová plíce Diagnostická kritéria pro toxické poškození plic amiodaronem
Tenzní cefalea (IHS) Diagnostická kritéria IHS pro tenzní cefaleu
Solitární plicní uzel (SPN) - pravděpodobnost malignity Logistická regrese
Cholangoitida Diagnostická kritéria pro cholangoitidu
Meningeom (WHO 2000) Klasifikace
Nutriční kalkukačka Údaje jsou pouze orientační
Fraktura dens axis (Anderson & D'Alonzo) Typy fraktur dentu C2
Difúzní kapacita plic DLCO Hodnoty DLCO
Epiphyseální poranění (Aitken, Salter, Harris) Typy
Akutní laryngitida (Downes) Klinické hodnocení příznaků při akutní subglotické laryngitidě (skóre dle Downese)
Impingement syndrom (Neer) Stupně impingement syndromu (rotátorová manžeta) dle Neera
Bolest bederní páteře The Oswestry Disability Index (ODI) verze 2.0
Fraktura obličejové části lebky (LeFort)
Trauma krční páteře (Erdmann) Stupně
ADL - aktivity denního života Hodnocení aktivit denního života ADL (Katz)
Fraktury distálního radia (Frykman) Typy fraktur distálního radia dle Frykmana
Fraktury - postižení měkkých tkání (TSCHERNE, OESTERN) Typy
Hluboká žilní trombóza Wellsova kritéria pro predikci hluboké žilní trombózy
Akutní renální dysfunkce Kritéria akutní renální dysfunkce RIFLE
Aortální stenóza Stupeň aortální stenózy
DIC Diagnostická kritéria pro diseminovanou intravaskulární koagulopatii (DIC)
Ideální tělesná hmotnost Odhad ideální tělesné hmotnosti
Ischemická choroba dolních končetin ICHDK - dělení dle etáží
Beersova kritréria Potenciálně nevhodné léky v gerontologii
Nekrotizující enterokolitida Modifikované hodnocení stádia nekrotizující enterokolitidy podle Bella
Non-Hodgkinův lymfom Klasifikace Non-Hodgkinových lymfomů
Primární biliární cirhóza Klasifikace dle Ludwiga et al.
Luxace kyčelního kloubu Typy
Astma Klasifikace astmatu podle GINA (Global Initiative for Asthma)
Atlantoaxiální rotační subluxace (Fielding) Fielding classification scheme for atlantoaxial rotatory fixation
Nestabilní angina pectoris Braunwaldova klasifikace nestabilní anginy pectoris
Fraktura plateau tibie (Schatzker) Schatzkerova klasifikace fraktur tibiálního plateau
Tělesná teplota Typy teploty (febrilie)
CHADS - riziko CMP Riziko embolické cévní mozkové příhody
Streptokoková faryngitida Streptokoková faryngitida
Grawitzův tumor - klinický staging Staging renálního adenokarcinomu
Maligní stenóza žlučových cest - Bismuth, Klatskin Bismuthova a Klatskinova klasifikace maligních stenóz žlučových cest
Flatus Neoficiální klasifikace flatů
Acidobazická rovnováha Poruchy a jejich kompenzace
Plicní embolie Wellsova kritéria pro predikci plicní embolie
Jodová kontrastní látka - maximální objem Výpočet maximálního doporučeného objemu jodové kontrastní látky 300mg I/mL
Dotazník soběstačnosti DAD-CZ AD Centrum PCP LF3 UK
Disekce aorty Klasifikace typů disekce aorty
Fraktura pánve (Mueller) Typy
Brodieho absces
Aseptická nekróza lunáta - m. Kienbock (Lichtman) Stupně aseptické nekrózy os lunatum dle Lichtmana
Crohn Diagnostická kritéria Crohnovy nemoci
Lymeská borelióza - stádia Stádia lymské nemoci
Mitrální insuficience Stupeň mitrální insuficience
Hyperlipidémie Klasifikace dle Federicksona
ABCD stádia kardiální insuficience American Heart Association (AHA) 2001
Plicní embólie Stupeň tíže plicní embólie
Pařížská klasifikace endoskopických lézí The Paris endoscopic classification of polyps
Poranění sakroiliakálního skloubení Typy poranění SI skloubení
FAP duodena Spigelmanova klasifikace - Familiální adenomatózní polypóza - duodenum
Poranění jater (AAST) Klasifikace poranění jater
Grading lézí menisku na MRI Meniskus - trhliny, degenerace - grading na MRI
Fraktura proxmiálního humeru (Neer) Typy
Papežova typologie (mamografie) Papež L.
Chronická pankreatitida (Cambridge classification) Cambridge classification of pancreatic morphology in chronic pancreatitis
Kolorektální karcinom - UICC a Dukes Stádia CRC - UICC a Dukes
Ikterus Typy ikteru
FAB klasifikace AML Akutní myeloidní leukémie - FAB klasifikace
CT severity index - akutní pankreatitida CT severity index kombinuje CT grade a stupeň nekrosy pankreatu
Pleurální výpotek - objem na CT Odhad objemu pleurálního výpotku na CT
AIDS Klasifikace klinických stádií AIDS
Luxace ramene Typy
Primární vaskulitidy Klasifikace primárních vaskulitid (Chapel Hill Consensus Conference 1992)
ROME III Římská klasifikace funkčních gastrointestinálních obtíží ROME III
Revidovaná Vídeňská klasifikace gastrointestinálních neoplázií The revised Vienna classification of gastrointestinal epithelial neoplasia
Chondromalacie - stupně Stupně chondromalacie
Poranění (lacerace) sleziny Stupně
TIMI - průtok koronární tepnou Hodnocení průtoku koronární tepnou - TIMI flow grading system
A-a gradient O2
Antifosfolipidový syndrom Kritéria pro antifosfolipidový syndrom (APS)
Idiopatická intersticiální pneumonie (IIP) Klasifikace dle ATS a ERS 2002
Standardizovaný systém hodnocení - BI-RADS (mamografie) Kategorie
Onkologická škála pravděpodobnosti - PET CT Hodnocení pravděpodobnosti maligního onemocnění z PET-CT vyšetření
Alberta Stroke Programe Early CT Score (ASPECTS) CT skóre při okluzi a. cerebri media
Vlastnosti srdečních šelestů
Neerova klasifikace zlomenin proximálního humeru Neer’s classification of proximal humeral fractures and dislocations
Klasifikace nálezů na CT kolonografii - C-RADS C-RADS
Bakteriální endokarditida (Duke) Diagnostická kritéria - bakteriální endokarditida
Fraktura havice femuru (Pipkin) Typy
Glasgow Prognostic Score Glasgow Prognostic Criteria in Acute Pancreatitis
Budd Chiariho syndrom Typy BuddChiariho syndromu
Hemorhoidy Klasifikace a stádia
Alzheimer Diagnostická kritéria pro Alzheimerovu nemoc (DSM-IV)
Skolióza - Lenke Lenkeho klasifikace adolescentní idiopatické skoliózy
Astrocytom (Kernohan) Histologický grading
Myelodysplastický syndrom Myelodysplastický syndrom - prognostický skór
Inkontinence stolice Stupně
Virchow (ova) trias Podmínky vzniku trombózy
Struma - stádia Klinická stádia
Žilní reflux - stupně Stupně žilního refluxu dle USG
Disekující aneurysma aorty Typy
NYHA - objektivní kritéria Objektivní stádia NYHA
Fraktura kalkaneu (Essex-Lopresti) Typy
Fraktura krčku femuru (Garden) Stádia
Revmatoidní arthritida (ACR) Diagnostická kritéria revmatoidní arthritidy (American College of Rheumatology)
Prolaps anu Typy
Luxace sternoklavikulárního skloubení (Allmann) Stupně
Chronická pankreatitida Klinická stádia
Idiopatická plicní fibróza Diagnostická kritéria pro idiopatickou plicní fibrózu
Cormack Lehane - stupeň vizualizace hrtanu během přímé intubace
Léze labrum glenoidale - stupně Klasifikace lézí labra do stupňů
Pneumónie Klasifikace komunitní pneumónie (Community-Acquired Pneumonia CAP)
Hloubka bezvědomí (Beneš) Hodnocení hloubky bezvědomí dle Beneše
Sydrom neklidných nohou Diagnostická kritéria syndromu neklidných nohou
Dekubitus Stádia dekubitu
Spondylolistéza Stupně spondylolistézy
The Rutgeerts score Rutgeertsovo skóre: endoskopický skórovací systém pro hodnocení pooperační rekurence M. Crohn
Diabetes mellitus Diagnostická kritéria pro diabetes mellitus
Astmatický záchvat (krevní plyny) Stádia astmatického záchvatu
Fraktury proximální radia - Mason Masonova klasifikace zlomenin proximálního radia
Diagnostický souhrn Vyhledávání diagnóz z dg. souhrnu
Infekční endokarditida Dukeho kritéria pro infekční endokarditidu
Nekróza hlavice femuru (Ficat & Arlet) Stádia osteonekrózy hlavice femuru dle Ficata a Arleta
RTG S+P - žilní městání Stupně žilního městnání na zadopředním snímku plic
Městnavé srdeční selhání (Framingham) Framinghamská kritéria městnavého srdečního selhání
Collesova fraktura (Frykman) Frykmanova klasifikace
Anafylaktická reakce Stádia
Stenóza koronární tepny Stupeň stenózy koronární tepny dle reziduálního průsvitu
Diabetická makulopatie Klasifikace diabetické makulopatie
WHO klasifikace AML Akutní myeloidní leukémie - WHO klasifikace (zkráceno)
NAFLD Nealkoholická steatóza jater
Cluster headache (ICHD-II) Diagnostická kritéria ICHD-II pro cluster headache
Sakroiliitida Rentgenologické hodnocení sakroiliitidy
Modified CT severity index - akutní pankreatitida Modifikovaný CT severity index kombinuje CT grade a stupeň nekrosy pankreatu
Mnohotný myelom Diagnostická kritéria - mnohočetný myelom
Fraktura distálního humeru (Muller) Typy
Hepatocellulární karcinom (HCC) - stádia - Barcelonská klasifikace (BCLC) Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) Classification
Lymfom - remise onemocnění (Cheson 1999) Kritéria remise maligního lymfomu dle Chesona
Městnavé srdeční selhání (Boston) Bostonská kritéria pro městnavé srdeční selhání
Osteoporóza WHO kritéria osteoporózy
Chronická viscerální ischémie (angina abdominalis) Stupeň uzávěru
Karcinom pankreatu - stádia
McDonaldova kritéria roztroušené sklerózy
NRS 2002 Nutriční screening NRS 2002
Stenóza a. carotis Stupně stenózy karotid
Aktivity denního života (Barthel) Barthel's index of activities of daily living (BAI)
Gastroezofageální reflux Stupeň gastroezofageálního refluxu
Aortální insuficience Stupeň insuficience aortální chlopně
Krevní ztráta Odhad krevní ztráty dle symptomů
ARDS Acquired (adult) respiratory distress syndrome - stádia
Stupně omrzlin
Karcinom žaludku - Laurenova klasifikace
Codmanův trojúhlelník
AIDS / HIV - klinická stádia Klinická stádia AIDS / HIV dle CDC
FAB klasifikace MDS Myelodysplastický syndrom - FAB klasifikace
Dna Klasifikace akutní dnavé artritidy
Sarkoidóza - Staging Staging dle RTG změn
Koloskopie Klasifikace Pit pattern (dolíčky na sliznici tlustého střeva)
HRS Hepatorenální syndrom (HRS)
Kalciové skóre koronárních tepen Riziko koronání příhody
Fraktura předloktí - Monteggia fracture (Bado) Typy fraktury typu Monteggia
Cysty choledochu (Todani 1977) Todaniho klasifikace cyst žlučových cest
TIA Riziko cévní mozkové příhody (CMP) po tranzitorní ischemické atace (TIA)
Subarachnoidální krvácení (Fisher) dle CT The Fisher Grade - classification of subarachonid hemorrhage on CT
Aplastická anémie Klasifikace aplastické anémie
Bullův index - prognóza popálenin Bull's index
Fraktura acetabula (Judet a Letournel) Typy
Monteggia - fraktura ulny s dislokací hlavičky radia (Bado) Badova klasifikace Monteggiovy fraktury podle směru dislokace hlavičky radia
SIRS Systemic Inflammatory Response Syndrome
DIC Diseminovaná intravaskulární koagulopatie - stádia
Závislost na alkoholu Diagnostická kritéria závislosti na alkoholu (DSM-IV)
Preeklampsie Preeklampsie - diagnostická kritéria
Hrudní dyskomfort Diamondova klasifikace hrudního dyskomfortu
Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ AD Centrum PCP LF3 UK
Luxace os lunatum Typy
Koma (Bruselská klasifikace)
Hodgkinův lymfom Klasifikace Hodgkinových lymfomů
Indikace k operačnímu výkonu Typy indikací
Pleurální výpotek Diagnostická kritéria pro exudativní pleurální výpotek
Únava (Fatigue Severity Scale, FSS)
MGUS Diagnostická kritéria MGUS
Metabolický syndrom (WHO) WHO kritéria metabolického syndromu
Fraktura acetabula (Harris-Coupe) Klasifikace fraktur acetabula
Neuroblastom (INSS) Stádia
Endoleak Klasifikace endoleaků (endovaskulární stentgraft abdominální aorty)
Parkinson Diagnostiká kritéria Parkinsonovy nemoci (Gelb et al, 1999)
Kesonová nemoc (nemoc z dekomprese) Typy
ICHDK - odhad stupně stenózy dle rychlosti proudění Proměr rychlosti proudění ve stenóze (Vs) a před ní (Vp)
Části prsu (mamografie) Určení vztahu léze v prsu
Degenerace intervertebrálního disku Grading dle MRI
Fraktura talu (Hawkins) Skupiny
Refluxní ezofagitida - MUSE klasifikace Metaplázie - Ulkus - Striktura - Eroze
Fraktura olecranonu (okovce) - Colton Typy faktura olecranonu dle Coltona
START - Simple Triage and Rapid Treatment Mezinárodní systém třídění podle závažnosti a priorit ošetření a transportu založený na barevném značení
Fraktura krčku femuru (Pauwels) Stupně
AIDS (CDC) Klasifikace stádií AIDS dle Centers for Disease Control
RTG změny - endogenní osteomyelitida
Cévní mozková příhoda Stupeň uzávěru magistrálních tepen
Cévní invaze karcinomu pankreatu Klasifikace
Manometrie Příprava na funkční vyšetření
Disekce koronární tepny Typy
Pankreatitida (Mainzká klasifikace) SCHOENBORN a KUEMMERLE
TIGAR-0 TIGAR-0 klasifikace rizikových faktorů a etiologie chronické pankreatitidy
Wilson Diagnostiká vodítka Wilsonovy nemoci
Konzumace alkoholu Typy konzumentů alkoholu
Tyreotoxická krize Stádia (Herrmann)
Poranění ledviny (AAST Renal Injury Scale) AAST Renal Injury Scale
HELLP sydrom HELLP syndrom - diagnostická kritéria
Stenóza renální tepny - stupně Stupně stenózy renální tepny
Bolest zad (Fairbank & Hall) Klasifikace typu bolesti zad dle Fairbanka a Halla
Fraktura base os metacarpale I Dělení
Migréna (ICHD-II) Diagnostická kritéria pro migrénu (ICHD-II)
Typy transplantací
Myokarditida Histologická a imunohistologická klasifikace myokarditid
Fraktura krčku talu (Hawkins) Dle luxace/subluxace skloubení
Diabetická nefropatie Stádia diabetické nefropatie
Fraktura atlasu (Gehweiler) Typy fraktur C1 (atlas)
Syfilis Klinická stádia syfilitidy
Fraktura patelly Typy
Horečka (FUO) Klasifikace horečky neznámé etiologie (FUO)
Lupusová nefritida WHO klasifikace lupusové nefritidy
Adamsova klasifikace DAI Adams classification of diffuse axonal injury
ICHDK (Rutheford) Ruthefordova klasifikace ICHDK
Systémový lupus erythematodes (SLE) Diagnostická kritéria (ACR)
Nevaskulární bolest hlavy (ICHD-II) Diagnostická kritéria (ICHD-II) nevaskulární bolesti hlavy
Transplantace jater Kritéria pro transplantaci jater při fulminantní hepatitidě
Lysholm (koleno) Funkční hodnocení kolenního kloubu
Mastopatie Stupně mastopatie
Fraktura lopatky (Zdravkovic) Typy fraktur lopatky dle Zdravkovice
Tupé poranění ledviny Klinické dělení
Peritonitida (FEIFEL) Stádia
Diabetická retinopatie Klasifikace diabetické retinopatie
Cormack Lehane Wilson - stupeň vizualizace hrtanu po přímé intubaci
GDS - hodnocení poruchy nálady Hodnocení poruchy nálady (deprese)
Neurinom akustiku Rozdělení podle místa vzniku
Pectus excavatum, Hallerův index Haller index, pectus excavatum
Posttraumatická bolest hlavy (ICHD-II) Diagnostická kritéria ICHD-II pro postraumatickou bolest hlavy
Dupytrenova kontraktura (Iselin) Stádia
HNPCC Diagnostická kritéria pro HNPCC (Lychův syndrom)
Tilt test - test na nakloněné rovině Typy odpovědi
Nádory štítné žlázy (SMEDAL) Klinická stádia
PSC Primární sklerozující cholangitida - A Revised Natural History Model (Mayo Clinic)
Seronegativní spondylarthritidy Diagnostická kritéria seronegativní spondylartritidy podle ESSG
Karcinom prsu - Nottingham Prognostic Index (NPI) Prognóza
Žilní varixy (Marshall) Marshallova klinická klasifikace žilních varixů dolních končetin
Fraktura glenoidu (Ideberg) Typy fraktur glenoidu dle Ideberga
Cesty přenosu hepatitid
Syndrom polycystických ovárií Přepracovaná kritéria syndromu polycystických ovárií (2003)
TIMI - klasifikace krvácivých komplikací Při podávání antikoagulační terapie (Thrombolysis In Myocardial Infarction bleeding classification)
Diabetická noha Wagnerova klasifikace bércových vředů diabetické nohy
Porfyrie
Hypertenze - management Doporučení managementu hypertenze (BHS IV)
Herringova klasifikace (M. Perthes) Výše laterálního pilíře hlavice femuru u aseptické nekrózy hlavice femuru
Bronchogenní karcinom (HOLOYE) Klinické stádium
Kardiovaskulární riziko Hlavní rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění
Horečka nejasného původu Fever of unknown origin
Wolfeho typologie (mamografie) Wolfe J.N.
Hangman's fracture (Effendi, Levine & Edwards) Typy zlomeniny C2 (axis)
Aktivity denního života - modifikované Barthelovo skóre
Chronický únavový syndrom (CDC) Diagnostická kritéria pro chronický únavový syndrom - Centers for Disease Control
Dělení extrahepatálních žlučovodů (Longmire) Longmireho dělení extrahepatických žlučovodů
Varikokéla Stupně (Grade)
Pankreatitida (Mainzská klasifikace) - dle morfologie Dle KLOZE
Transit time, doba průchodu potravy GIT Výpočet transit time z počtu kontrastních tělísek na nativním snímku břicha za 48 a 96 hodin
Wilmsův tumor (SIOP) Stádia
Solitární plicní uzel (SPN) - pravděpodobnost malignity Bayesian analysis
HIT Heparinem indukovaná trombocytopénie
Anorexia nervosa Diagnostická kritéria pro anorexii (DSM-IV)
Hemochromatóza - typy Genetické typy hemochromatózy
Diabetická noha (University of Texas) Klasifikace bércových vředů diabetické nohy (University of Texas)
Remise onemocnění - RESCIT RESCIT kritéria remise či relapsu onemocnění
Botallova dučej (PDA) Funkční velikost otevřeného ductus arteriosus Botalli
Kardiostimulátor Popis typu kardiostimulátoru
Štítná žláza - klasifikace toku v uzlech Barevné mapování
Psychiatrické vyšetření Status praesens psychicus
Olisthesa (Myerding) Stupně olistézy dle Meyerdinga
Fractura okcipitálních kondylů (Anderson-Montesano) Anderson-Montesano Classification of Occipital Condyle Fractures
Moriho klasifikace stenóz intrakraniálních tepen Mori's classification
Poranění ledviny Klasifikace
Doubling time Rychlost růstu solidní formace
Evidence Based Medicine Medicína založená na důkazech
Korozívní ezofagitida Stupně
Migréna (IHS) Diagnostická kritéria pro migrénu (IHS)
Šicí materiál - velikost Přepočet velikostí
M-ANNHEIM M-ANNHEIM multiple risk factor classification of chronic pancreatitis
Eozinofilní syndrom Idiopatický Hypereozinofilní Syndrom
DALŠÍ KLASIFIKACE
Potravinová alergie Stupeň rozšíření (Raithel 1996)
Defekt septa komor Funkční velikost defektu septa komor
Cluster headache (IHS) Diagnostická kritéria IHS pro cluster headache
Poranění páteře (Wolter) ABCD0123
Hannoverské skóre polytraumat Hannover Polytrauma score
Ischemická choroba viscerálních tepen Stádia
Karcinom prostaty - typy invaze do semenných váčků Typ invaze
Chronický únavový syndrom (Oxford) Oxfordská diagnostická kritéria pro chronický únavový syndrom
Poranění svalu - stupeň, grade Stupně poranění svalu, grade
Paraneoplastická neurologická nemoc Paraneoplastickou neurologickou nemoc (PND)
Osteonekróza - stupně Stupně osteonekrózy (obecně)
Hemofilie A Hodnocení závažnosti Hemofilie A
Lymfedém Stádia lymfedému
Poranění nervu (Sunderland) Stupně
Zungova škála deprese Zung self-rating depression scale
Pulmonální stenóza Stenóza pulmonální chlopně
Systémová sklerodermie - diagnostická kritéria (ACR) Hlavní a vedlejší kritéria
Poranění uretry (Goldman) Goldmanova klasifikace poranění uretry
Sydneyská klasifikace chronické gastritidy Updated Syndey System
Metabolický syndrom (ATP III) Diagnostická kritéria pro metabolický syndrom (ATP III)
Karcinom slinných žláz Staging
TASC II - klasifikace tepenného postižení u ICHDK Ischemická choroba dolních končetin
Intrakraniální aneurysma (Yasargil) Klasifikace dle Yasargila
Tetanus Stádia tetanu
Mitrální stenóza Stupeň stenózy mitrální chlopně
Stenóza koronární tepny Stupně
Stenóza laterálního recessu (Mikhael) Stenóza laterálního recessu dle Mikhaela
Ostitis deformans Paget RTG stadia kostní přestavby
Spinální meningeální cysty (Nabors) Typy spinálních meningeálních cyst
Syndrom karpálního tunelu (Gerl a Fuchs) Stádia
Stupně žilního refluxu dle trvání Dle Dopplerovského USG vyšetření
Vaginóza Amselova kritéria bakteriální vaginózy
Pečovatelská zátěž Zarit Burden Interview
Ferriman–Gallwey score - hirsutismus Kvantitativní hodnocení ochlupení u žen na škále podle Ferrimana a Galweyeho
Intrakraniální aneurysma (Yasargil) Dělení dle Yasargila
Tepenné poranění Stupeň tepenného poranění
Poranění ligament Klasfikace stupně poranění vazu
M-ANNHEIM M-ANNHEIM clinical staging of chronic pancreatitis
Remise onemocnění - WHO WHO kritéria remise či relapsu onemocnění
Kontrastní látka - objem, délka bolusu, flow rate na iCT 256 Orientační hodnoty
Stenóza tepenné náhrady (graftu) dle USG Stupně hodnocené dle spektrálního doppleru
Mnohotný myelom Stádia mnohotného myelomu (Durie a Salmon)
Frakelova klasifikace spinálních míšních lézí Frankel scale
Morfologie plátů (Stary, Becker) Klasifikce aterosklerotických plátů dle morfologie
Karcinom ledviny (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) Prognostická kritéria
Grading lézí kolaterálního vazu na MRI Kolaterální ligamenta - grading lézí na MRI
Stenóza graftu - stupně dle Dopplerovských kritérií Poměr maximálního průtoku (PSV) ve stenóze a před stenózou
Fraktura těla talu (Boyd and Knight) Klasifikace fraktur těla talu
Konverzní koeficienty DLP Odhad dávky vyšetření na CT dle DLP
Rejekce Typy
Intracerebrální krvácení u novorozenců Dělení na 4 stupně
Screening Hodnocení efektivity screeningových metod
Kraniocervikální dislokace Craniocervical dislocation
Hereditární kolorektální karcinom (HNPCC, Lynchův syndrom) Amsterdamská kritéria
Padua score - riziko tromboembolické nemoci Padua prediction score
Testovací
FIB-4 - neinvazívní predikce jaterní fibrózy