Nejoblíbenější stránky

Stránky seřazené podle oblíbenosti

NadpisPodtitul
MKN 10 - třetí vydání (aktualizace 2013) Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, třetí vydání, aktualizace 2013
Child-Pugh Klasifikace jaterní cirhózy podle Childa a Pugha
MKN 10 - druhé vydání (2009) Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, druhé vydání
Bristolská škála typů stolice Bristolská škála typů stolice
BSA - povrch těla Body surface area
MMSE Mini-Mental State Examination (MMSE)
Glasgow Coma Scale Glasgow Coma Scale (GCS)
Pleurální výpotek - transudát vs. exsudát Biochemické parametry pleurálního výpotku
NYHA NYHA funkční klasifikace srdečního selhání
APACHE II Acute Physiology And Chronic Health Evaluation
ASA skóre Kategorizace pacientů před chirurgickým výkonem (American Society of Anesthesiologists)
Sonografie břicha Sonografie břicha - normální hodnoty
Stádia chronické renální insuficience (NKF) National Kidney Foundation
CHOPN Stupně CHOPN (GOLD)
Forrest Forrestova klasifikace krvácení
Luxace akromioklavikárního kloubu (Tossy, Rockwood)
ICHDK (Fontaine) Fontainova klasifikace ICHDK
EKG Holter Klasifikace EKG Holter podle Lowna a Kleigera
Angina pectoris (CCS) Klasifikace anginy pectoris podle CCS
Anální píštěle a abscesy (PARKS) Dělení
Ramsay score Ramsay sedation score
Gonartróza - stádia IKDC RTG klasifikace IKDC (1993)
Cholesterol ATP III klasifikace hladin cholesterolu
MELD score Model for End-Stage Liver Disease
Apgar skóre Skóre dle Apgarové
Refluxní ezofagitida (Los Angeles, Savary-Miller) Endoskopická klasifikace refluxní ezofagitidy
MMSE Mini-Mental State Examination (MMSE) - AD Centrum PCP LF3 UK
TISS score Skórovací systém TISS
Odhad porodní váhy
Coxartróza Stupně koxartrózy dle RTG obrazu
Bosniakova klasifikace renálních cyst
TNM klasifikace Tumor - nodus - metastasis
Dna (hyperurikémie) Stádia dny (hyperurikémie)
Addenbrookský kognitivní test (ACE-R) AD Centrum PCP LF3 UK
Revmatická horečka Jonesova kritéria pro akutní revmatickou horečku (American Heart Association 1992)
SCORE - kardiovaskulární onemocnění Desetileté riziko kardiovaskulární příhody v ČR
Artróza (Kellgren - Lawrenc) RTG stádia artrózy podle Kellgrena-Lawrence (1957)
Varikózní komplex (CEAP) CEAP klasifikace žilních městků (varixů)
Balthasar CT klasifikace akutní pankreatitidy podle Balthasara
CRL - temenokostrční délka Crown-rump length, velikost plodu
Marshova klasifikace Modifikovaná Marshova klasifikace histologických změn při glutenové enteropatii
Jaterní encefalopatie Klasifikace jaterní encefalopatie
ICHDK - stupně dle tlakového indexu (kotník/paže) Ankle-brachial pressure index (ABPI)
Chronická lymfatická leukémie Stádia chronické lymfatické leukémie (Binet)
Divertikulitida Klinická stádia divertikulitidy
Glomerulární filtrace - odhad (MDRD) Odhad glomeruální filtrace dle vzorce "Modification of Diet in Renal Disease (MDRD)"
Mallampati - klasifikace přehlednosti faryngu Přehlednost faryngu před orotracheální intubací
Duktální invazívní karcinom prsu Grading IDC
Multiorgánové selhání Kritéria pro multiorgánové selhání
Autoimunitní hepatitida Diagnostická kritéria autoimunitní hepatitidy
Ransonova kritéria Ransonova kritéria - akutní pankreatitida
Hydronefróza - stupně Klasifikace hydronefrózy, městnání v dutém systému ledviny
CDAI Crohn Disease Activity Index - Index aktivity Crohnovy nemoci
Hypertenze Klasifikace arteriální hypertenze
Dusíková bilance Výpočet dusíkové bilance
ARDS Diagnostická kritéria pro ARDS
pH metrie jícnu Poučení pro pacienty
Poškození měkkých tkání (AO klasifikace) Při otevřených a uzavřených frakturách
DSM IV Diagnostický a Statistický Manuál Mentálních Poruch
RASS The Richmond Agitation and Sedation Scale
Ascites Diferenciální diagnostika ascítu
Fraktura kotníku (Weber)
SOFA skóre Sequential Organ Failure Assessment score
Stupně popálenin
RTG S+P - hodnoty Normální hodnoty
RTG S+P - zvětšení srdce Stupně zvětšení srdce na předozadním snímku plic
QTc - kalkulačka korekce QT intervalu dle tepové frekvence Korekce QT intervalu dle tepové frekvence
Karnofského skóre Karnofského skóre
Glomerulární filtrace - odhad (CKD-EPI) Odhad glomeruální filtrace dle CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)
MKN 10, první vydání Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, první vydání
BMI Body mass index - nadváha - obezita
Fraktura os scaphoideum (člunková kost ruky) Typy fraktury scaphoidea (os scaphoideum, naviculare)
Segmenty jater (Coinaud a Bismuth) Členění jater dle Coinauda a Bismutha
Abúzus alkoholu Diagnostická kritéria pro abúzus alkoholu
Killipova klasifikace (srdeční selhání u IM) Killipova klasifikace srdečního selhání u pacientů s akutním koronárním syndromem
Chronické onemocnění ledvin Stupeň chronického onemocnění ledvin
Tenzní cefalea (IHS) Diagnostická kritéria IHS pro tenzní cefaleu
Subarachnoidální krvácení (Hunt a Hess) Stupně
Bolest bederní páteře The Oswestry Disability Index (ODI) verze 2.0
RIFLE - renální selhání RIFLE klasifikace - renální selhání
Meningeom (WHO 2000) Klasifikace
Amiodaronová plíce Diagnostická kritéria pro toxické poškození plic amiodaronem
Test malování hodin Test malování hodin - hodnocení kognitivních funkcí
Jícnové varixy (Soehendra) Klasifikace jícnových a gastrických varixů
SAPS II New Simplified Acute Physiology Score
Modicova klasifikace změn kostní dřeně obratlového těla Modic's classification of vertebral body marrow change
NIH Stroke Scale NIHSS - Hodnocení pacientů s cévní mozkovou příhodou
Gonartróza - stádia (Kellgren - Lawrenc) RTG klasifikace dle Kellgrena-Lawrence (1957)
Cholangoitida Diagnostická kritéria pro cholangoitidu
Rankinovo skóre (Modified Rankin Scale, mRS)
Chronická žilní insuficience CEAP klasifikace chronické žilní insuficience
ARDS na RTG snímku Acquired (adult) respiratory distress syndrome - RTG stádia
Sudeckova dystrofie Stádia
Non-Hodgkinův lymfom Klasifikace Non-Hodgkinových lymfomů
Solitární plicní uzel (SPN) - pravděpodobnost malignity Logistická regrese
Nutriční kalkukačka Údaje jsou pouze orientační
SBP Spontánní bakteriální peritonitida
Beersova kritréria Potenciálně nevhodné léky v gerontologii
Tabárova typologie (mamografie) Tabár
Aortální stenóza Stupeň aortální stenózy
Trauma krční páteře (Erdmann) Stupně
Epiphyseální poranění (Aitken, Salter, Harris) Typy
Primární biliární cirhóza Klasifikace dle Ludwiga et al.
Kerleyho čáry (linie) Typy Kerleyho čar (linií)
Crohn Vídeňská a Montrealská klasifikace M.Crohn
Impingement syndrom (Neer) Stupně impingement syndromu (rotátorová manžeta) dle Neera
Atrézie jícnu Typy
Plicní noduly - solitary pulmonary nodule (Fleischner Society 2008) Doporučení k managementu plicních uzlů (SPN)
Streptokoková faryngitida Streptokoková faryngitida
Hluboká žilní trombóza Wellsova kritéria pro predikci hluboké žilní trombózy
Mitrální insuficience Stupeň mitrální insuficience
Hounsfieldovy jednotky Stupnice denzity
ADL - aktivity denního života Hodnocení aktivit denního života ADL (Katz)
Difúzní kapacita plic DLCO Hodnoty DLCO
FAP duodena Spigelmanova klasifikace - Familiální adenomatózní polypóza - duodenum
Nekrotizující enterokolitida Modifikované hodnocení stádia nekrotizující enterokolitidy podle Bella
Astma Klasifikace astmatu podle GINA (Global Initiative for Asthma)
Akutní renální dysfunkce Kritéria akutní renální dysfunkce RIFLE
Lymeská borelióza - stádia Stádia lymské nemoci
Grawitzův tumor - klinický staging Staging renálního adenokarcinomu
Dotazník soběstačnosti DAD-CZ AD Centrum PCP LF3 UK
Flatus Neoficiální klasifikace flatů
Fraktura obličejové části lebky (LeFort)
Plicní embolie Wellsova kritéria pro predikci plicní embolie
Hyperlipidémie Klasifikace dle Federicksona
Acidobazická rovnováha Poruchy a jejich kompenzace
ABCD stádia kardiální insuficience American Heart Association (AHA) 2001
Tělesná teplota Typy teploty (febrilie)
Myelodysplastický syndrom Myelodysplastický syndrom - prognostický skór
Plicní embólie Stupeň tíže plicní embólie
Bromage score (spinální anestézie) Hloubka motorické blokády při spinální anestézii
CHADS - riziko CMP Riziko embolické cévní mozkové příhody
Disekce aorty Klasifikace typů disekce aorty
Fraktura dens axis (Anderson & D'Alonzo) Typy fraktur dentu C2
Ischemická choroba dolních končetin ICHDK - dělení dle etáží
Luxace kyčelního kloubu Typy
Fraktura pánve (Mueller) Typy
Vlastnosti srdečních šelestů
Antifosfolipidový syndrom Kritéria pro antifosfolipidový syndrom (APS)
Fraktury distálního radia (Frykman) Typy fraktur distálního radia dle Frykmana
Nestabilní angina pectoris Braunwaldova klasifikace nestabilní anginy pectoris
Ideální tělesná hmotnost Odhad ideální tělesné hmotnosti
Nadledvina - charakterizace expanze dle CT 2- či 3-fázové CT skeny k odlišení adenomu od jiné léze
Akutní laryngitida (Downes) Klinické hodnocení příznaků při akutní subglotické laryngitidě (skóre dle Downese)
Primární vaskulitidy Klasifikace primárních vaskulitid (Chapel Hill Consensus Conference 1992)
Crohn Diagnostická kritéria Crohnovy nemoci
Poranění sakroiliakálního skloubení Typy poranění SI skloubení
Plicní embolie (Wells score) Wellsovo skóre - pravděpodobnost plicní embolie
Idiopatická plicní fibróza Diagnostická kritéria pro idiopatickou plicní fibrózu
Luxace ramene Typy
Slezina - velikost na CT Splenic index, hmotnost, objem
DIC Diagnostická kritéria pro diseminovanou intravaskulární koagulopatii (DIC)
Kolorektální karcinom - UICC a Dukes Stádia CRC - UICC a Dukes
Játra - velikost na CT Jednoduchý výpočet objemu
Hemorhoidy Klasifikace a stádia
Atlantoaxiální rotační subluxace (Fielding) Fielding classification scheme for atlantoaxial rotatory fixation
AIDS Klasifikace klinických stádií AIDS
Fraktury - postižení měkkých tkání (TSCHERNE, OESTERN) Typy
Bakteriální endokarditida (Duke) Diagnostická kritéria - bakteriální endokarditida
Jodová kontrastní látka - maximální objem Výpočet maximálního doporučeného objemu jodové kontrastní látky 300mg I/mL
Aseptická nekróza lunáta - m. Kienbock (Lichtman) Stupně aseptické nekrózy os lunatum dle Lichtmana
Idiopatická intersticiální pneumonie (IIP) Klasifikace dle ATS a ERS 2002
Disekující aneurysma aorty Typy
Inkontinence stolice Stupně
Poranění (lacerace) sleziny Stupně
Chronická pankreatitida Klinická stádia
Glomerulární filtrace - odhad (Cockroft-Gault) Odhad glomeruální filtrace dle vzorce Cockcrofta-Gaulta
Fraktura plateau tibie (Schatzker) Schatzkerova klasifikace fraktur tibiálního plateau
Revmatoidní arthritida (ACR) Diagnostická kritéria revmatoidní arthritidy (American College of Rheumatology)
Astrocytom (Kernohan) Histologický grading
Virchow (ova) trias Podmínky vzniku trombózy
Budd Chiariho syndrom Typy BuddChiariho syndromu
Brodieho absces
Astmatický záchvat (krevní plyny) Stádia astmatického záchvatu
ROME III Římská klasifikace funkčních gastrointestinálních obtíží ROME III
Ikterus Typy ikteru
Alzheimer Diagnostická kritéria pro Alzheimerovu nemoc (DSM-IV)
Struma - stádia Klinická stádia
A-a gradient O2
Poranění jater (AAST) Klasifikace poranění jater
Chondromalacie - stupně Stupně chondromalacie
Sydrom neklidných nohou Diagnostická kritéria syndromu neklidných nohou
Fraktura proxmiálního humeru (Neer) Typy
FAB klasifikace AML Akutní myeloidní leukémie - FAB klasifikace
Dekubitus Stádia dekubitu
Standardizovaný systém hodnocení - BI-RADS (mamografie) Kategorie
Glasgow Prognostic Score Glasgow Prognostic Criteria in Acute Pancreatitis
Diabetická makulopatie Klasifikace diabetické makulopatie
Chronická pankreatitida (Cambridge classification) Cambridge classification of pancreatic morphology in chronic pancreatitis
Městnavé srdeční selhání (Framingham) Framinghamská kritéria městnavého srdečního selhání
Diabetes mellitus Diagnostická kritéria pro diabetes mellitus
Maligní stenóza žlučových cest - Bismuth, Klatskin Bismuthova a Klatskinova klasifikace maligních stenóz žlučových cest
Fraktura havice femuru (Pipkin) Typy
Modified CT severity index - akutní pankreatitida Modifikovaný CT severity index kombinuje CT grade a stupeň nekrosy pankreatu
Fraktura krčku femuru (Garden) Stádia
Cluster headache (ICHD-II) Diagnostická kritéria ICHD-II pro cluster headache
TIMI - průtok koronární tepnou Hodnocení průtoku koronární tepnou - TIMI flow grading system
NYHA - objektivní kritéria Objektivní stádia NYHA
Infekční endokarditida Dukeho kritéria pro infekční endokarditidu
Anafylaktická reakce Stádia
Aortální insuficience Stupeň insuficience aortální chlopně
WHO klasifikace AML Akutní myeloidní leukémie - WHO klasifikace (zkráceno)
Pařížská klasifikace endoskopických lézí The Paris endoscopic classification of polyps
Prolaps anu Typy
Levostranná srdeční hypertrofie EKG kritéria levostranné srdeční hypertrofie
Pneumónie Klasifikace komunitní pneumónie (Community-Acquired Pneumonia CAP)
Neerova klasifikace zlomenin proximálního humeru Neer’s classification of proximal humeral fractures and dislocations
Mnohotný myelom Diagnostická kritéria - mnohočetný myelom
Stenóza koronární tepny Stupeň stenózy koronární tepny dle reziduálního průsvitu
Spondylolistéza Stupně spondylolistézy
Neuroblastom (INSS) Stádia
Karcinom žaludku - Laurenova klasifikace
Pleurální výpotek Diagnostická kritéria pro exudativní pleurální výpotek
Klasifikace nálezů na CT kolonografii - C-RADS C-RADS
Závislost na alkoholu Diagnostická kritéria závislosti na alkoholu (DSM-IV)
Kesonová nemoc (nemoc z dekomprese) Typy
Aplastická anémie Klasifikace aplastické anémie
Sakroiliitida Rentgenologické hodnocení sakroiliitidy
Hloubka bezvědomí (Beneš) Hodnocení hloubky bezvědomí dle Beneše
Dna Klasifikace akutní dnavé artritidy
Fraktura kalkaneu (Essex-Lopresti) Typy
Hodgkinův lymfom Klasifikace Hodgkinových lymfomů
Collesova fraktura (Frykman) Frykmanova klasifikace
Karcinom pankreatu - stádia
Diagnostický souhrn Vyhledávání diagnóz z dg. souhrnu
Sarkoidóza - Staging Staging dle RTG změn
Alberta Stroke Programe Early CT Score (ASPECTS) CT skóre při okluzi a. cerebri media
Parkinson Diagnostiká kritéria Parkinsonovy nemoci (Gelb et al, 1999)
Grading lézí menisku na MRI Meniskus - trhliny, degenerace - grading na MRI
Chronická viscerální ischémie (angina abdominalis) Stupeň uzávěru
Stupně omrzlin
Osteoporóza WHO kritéria osteoporózy
Krevní ztráta Odhad krevní ztráty dle symptomů
ARDS Acquired (adult) respiratory distress syndrome - stádia
HRS Hepatorenální syndrom (HRS)
Lymfom - remise onemocnění (Cheson 1999) Kritéria remise maligního lymfomu dle Chesona
Fraktury proximální radia - Mason Masonova klasifikace zlomenin proximálního radia
Aktivity denního života (Barthel) Barthel's index of activities of daily living (BAI)
Cysty choledochu (Todani 1977) Todaniho klasifikace cyst žlučových cest
Žilní reflux - stupně Stupně žilního refluxu dle USG
Cormack Lehane - stupeň vizualizace hrtanu během přímé intubace
DIC Diseminovaná intravaskulární koagulopatie - stádia
Tyreotoxická krize Stádia (Herrmann)
AIDS / HIV - klinická stádia Klinická stádia AIDS / HIV dle CDC
Subarachnoidální krvácení (Fisher) dle CT The Fisher Grade - classification of subarachonid hemorrhage on CT
Koma (Bruselská klasifikace)
RTG změny - endogenní osteomyelitida
Fraktura distálního humeru (Muller) Typy
Koloskopie Klasifikace Pit pattern (dolíčky na sliznici tlustého střeva)
Refluxní ezofagitida - MUSE klasifikace Metaplázie - Ulkus - Striktura - Eroze
Luxace os lunatum Typy
Myokarditida Histologická a imunohistologická klasifikace myokarditid
NAFLD Nealkoholická steatóza jater
Městnavé srdeční selhání (Boston) Bostonská kritéria pro městnavé srdeční selhání
Preeklampsie Preeklampsie - diagnostická kritéria
HELLP sydrom HELLP syndrom - diagnostická kritéria
Gastroezofageální reflux Stupeň gastroezofageálního refluxu
START - Simple Triage and Rapid Treatment Mezinárodní systém třídění podle závažnosti a priorit ošetření a transportu založený na barevném značení
RTG S+P - žilní městání Stupně žilního městnání na zadopředním snímku plic
The Rutgeerts score Rutgeertsovo skóre: endoskopický skórovací systém pro hodnocení pooperační rekurence M. Crohn
MGUS Diagnostická kritéria MGUS
Stenóza a. carotis Stupně stenózy karotid
Codmanův trojúhlelník
TIA Riziko cévní mozkové příhody (CMP) po tranzitorní ischemické atace (TIA)
Lupusová nefritida WHO klasifikace lupusové nefritidy
Hepatocellulární karcinom (HCC) - stádia - Barcelonská klasifikace (BCLC) Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) Classification
Konzumace alkoholu Typy konzumentů alkoholu
Luxace sternoklavikulárního skloubení (Allmann) Stupně
Nekróza hlavice femuru (Ficat & Arlet) Stádia osteonekrózy hlavice femuru dle Ficata a Arleta
Fraktura acetabula (Harris-Coupe) Klasifikace fraktur acetabula
Migréna (ICHD-II) Diagnostická kritéria pro migrénu (ICHD-II)
Nevaskulární bolest hlavy (ICHD-II) Diagnostická kritéria (ICHD-II) nevaskulární bolesti hlavy
Hrudní dyskomfort Diamondova klasifikace hrudního dyskomfortu
FAB klasifikace MDS Myelodysplastický syndrom - FAB klasifikace
ICHDK (Rutheford) Ruthefordova klasifikace ICHDK
SIRS Systemic Inflammatory Response Syndrome
Léze labrum glenoidale - stupně Klasifikace lézí labra do stupňů
Diabetická retinopatie Klasifikace diabetické retinopatie
AIDS (CDC) Klasifikace stádií AIDS dle Centers for Disease Control
CT severity index - akutní pankreatitida CT severity index kombinuje CT grade a stupeň nekrosy pankreatu
Kalciové skóre koronárních tepen Riziko koronání příhody
Cévní mozková příhoda Stupeň uzávěru magistrálních tepen
Horečka (FUO) Klasifikace horečky neznámé etiologie (FUO)
TIGAR-0 TIGAR-0 klasifikace rizikových faktorů a etiologie chronické pankreatitidy
McDonaldova kritéria roztroušené sklerózy
Dupytrenova kontraktura (Iselin) Stádia
Syndrom polycystických ovárií Přepracovaná kritéria syndromu polycystických ovárií (2003)
Monteggia - fraktura ulny s dislokací hlavičky radia (Bado) Badova klasifikace Monteggiovy fraktury podle směru dislokace hlavičky radia
Mastopatie Stupně mastopatie
Pankreatitida (Mainzká klasifikace) SCHOENBORN a KUEMMERLE
Syfilis Klinická stádia syfilitidy
Transplantace jater Kritéria pro transplantaci jater při fulminantní hepatitidě
Bolest zad (Fairbank & Hall) Klasifikace typu bolesti zad dle Fairbanka a Halla
Tupé poranění ledviny Klinické dělení
Fraktura acetabula (Judet a Letournel) Typy
Tilt test - test na nakloněné rovině Typy odpovědi
Fraktura krčku femuru (Pauwels) Stupně
Wilson Diagnostiká vodítka Wilsonovy nemoci
Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ AD Centrum PCP LF3 UK
Cévní invaze karcinomu pankreatu Klasifikace
Peritonitida (FEIFEL) Stádia
Posttraumatická bolest hlavy (ICHD-II) Diagnostická kritéria ICHD-II pro postraumatickou bolest hlavy
Části prsu (mamografie) Určení vztahu léze v prsu
Diabetická nefropatie Stádia diabetické nefropatie
Bullův index - prognóza popálenin Bull's index
Fraktura atlasu (Gehweiler) Typy fraktur C1 (atlas)
Žilní varixy (Marshall) Marshallova klinická klasifikace žilních varixů dolních končetin
Metabolický syndrom (WHO) WHO kritéria metabolického syndromu
Fraktura base os metacarpale I Dělení
Fraktura předloktí - Monteggia fracture (Bado) Typy fraktury typu Monteggia
Papežova typologie (mamografie) Papež L.
Onkologická škála pravděpodobnosti - PET CT Hodnocení pravděpodobnosti maligního onemocnění z PET-CT vyšetření
Porfyrie
Bronchogenní karcinom (HOLOYE) Klinické stádium
Systémový lupus erythematodes (SLE) Diagnostická kritéria (ACR)
Únava (Fatigue Severity Scale, FSS)
Fraktura lopatky (Zdravkovic) Typy fraktur lopatky dle Zdravkovice
Fraktura patelly Typy
GDS - hodnocení poruchy nálady Hodnocení poruchy nálady (deprese)
Neurinom akustiku Rozdělení podle místa vzniku
Stenóza renální tepny - stupně Stupně stenózy renální tepny
Fraktura olecranonu (okovce) - Colton Typy faktura olecranonu dle Coltona
Nádory štítné žlázy (SMEDAL) Klinická stádia
Hypertenze - management Doporučení managementu hypertenze (BHS IV)
Fraktura krčku talu (Hawkins) Dle luxace/subluxace skloubení
Disekce koronární tepny Typy
NRS 2002 Nutriční screening NRS 2002
ICHDK - odhad stupně stenózy dle rychlosti proudění Proměr rychlosti proudění ve stenóze (Vs) a před ní (Vp)
Degenerace intervertebrálního disku Grading dle MRI
TIMI - klasifikace krvácivých komplikací Při podávání antikoagulační terapie (Thrombolysis In Myocardial Infarction bleeding classification)
Fraktura talu (Hawkins) Skupiny
Endoleak Klasifikace endoleaků (endovaskulární stentgraft abdominální aorty)
Cesty přenosu hepatitid
Kardiovaskulární riziko Hlavní rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění
Cormack Lehane Wilson - stupeň vizualizace hrtanu po přímé intubaci
Seronegativní spondylarthritidy Diagnostická kritéria seronegativní spondylartritidy podle ESSG
Kardiostimulátor Popis typu kardiostimulátoru
Diabetická noha Wagnerova klasifikace bércových vředů diabetické nohy
Pleurální výpotek - objem na CT Odhad objemu pleurálního výpotku na CT
Manometrie Příprava na funkční vyšetření
Wilmsův tumor (SIOP) Stádia
Varikokéla Stupně (Grade)
Chronický únavový syndrom (CDC) Diagnostická kritéria pro chronický únavový syndrom - Centers for Disease Control
Botallova dučej (PDA) Funkční velikost otevřeného ductus arteriosus Botalli
Anorexia nervosa Diagnostická kritéria pro anorexii (DSM-IV)
Adamsova klasifikace DAI Adams classification of diffuse axonal injury
PSC Primární sklerozující cholangitida - A Revised Natural History Model (Mayo Clinic)
Horečka nejasného původu Fever of unknown origin
Revidovaná Vídeňská klasifikace gastrointestinálních neoplázií The revised Vienna classification of gastrointestinal epithelial neoplasia
Remise onemocnění - RESCIT RESCIT kritéria remise či relapsu onemocnění
Poranění ledviny (AAST Renal Injury Scale) AAST Renal Injury Scale
HNPCC Diagnostická kritéria pro HNPCC (Lychův syndrom)
Typy transplantací
Skolióza - Lenke Lenkeho klasifikace adolescentní idiopatické skoliózy
Diabetická noha (University of Texas) Klasifikace bércových vředů diabetické nohy (University of Texas)
Indikace k operačnímu výkonu Typy indikací
Pankreatitida (Mainzská klasifikace) - dle morfologie Dle KLOZE
Psychiatrické vyšetření Status praesens psychicus
Štítná žláza - klasifikace toku v uzlech Barevné mapování
Ischemická choroba viscerálních tepen Stádia
M-ANNHEIM M-ANNHEIM multiple risk factor classification of chronic pancreatitis
Migréna (IHS) Diagnostická kritéria pro migrénu (IHS)
Defekt septa komor Funkční velikost defektu septa komor
Potravinová alergie Stupeň rozšíření (Raithel 1996)
Karcinom prsu - Nottingham Prognostic Index (NPI) Prognóza
Evidence Based Medicine Medicína založená na důkazech
Korozívní ezofagitida Stupně
Eozinofilní syndrom Idiopatický Hypereozinofilní Syndrom
Dělení extrahepatálních žlučovodů (Longmire) Longmireho dělení extrahepatických žlučovodů
Hemochromatóza - typy Genetické typy hemochromatózy
Cluster headache (IHS) Diagnostická kritéria IHS pro cluster headache
Herringova klasifikace (M. Perthes) Výše laterálního pilíře hlavice femuru u aseptické nekrózy hlavice femuru
Chronický únavový syndrom (Oxford) Oxfordská diagnostická kritéria pro chronický únavový syndrom
Transit time, doba průchodu potravy GIT Výpočet transit time z počtu kontrastních tělísek na nativním snímku břicha za 48 a 96 hodin
Hangman's fracture (Effendi, Levine & Edwards) Typy zlomeniny C2 (axis)
Lysholm (koleno) Funkční hodnocení kolenního kloubu
HIT Heparinem indukovaná trombocytopénie
Solitární plicní uzel (SPN) - pravděpodobnost malignity Bayesian analysis
Šicí materiál - velikost Přepočet velikostí
Wolfeho typologie (mamografie) Wolfe J.N.
Olisthesa (Myerding) Stupně olistézy dle Meyerdinga
Fraktura glenoidu (Ideberg) Typy fraktur glenoidu dle Ideberga
Pulmonální stenóza Stenóza pulmonální chlopně
Poranění páteře (Wolter) ABCD0123
Lymfedém Stádia lymfedému
Fractura okcipitálních kondylů (Anderson-Montesano) Anderson-Montesano Classification of Occipital Condyle Fractures
Metabolický syndrom (ATP III) Diagnostická kritéria pro metabolický syndrom (ATP III)
Pectus excavatum, Hallerův index Haller index, pectus excavatum
Osteonekróza - stupně Stupně osteonekrózy (obecně)
Paraneoplastická neurologická nemoc Paraneoplastickou neurologickou nemoc (PND)
Poranění uretry (Goldman) Goldmanova klasifikace poranění uretry
Moriho klasifikace stenóz intrakraniálních tepen Mori's classification
Syndrom karpálního tunelu (Gerl a Fuchs) Stádia
Poranění ledviny Klasifikace
Mitrální stenóza Stupeň stenózy mitrální chlopně
DALŠÍ KLASIFIKACE
Karcinom slinných žláz Staging
Doubling time Rychlost růstu solidní formace
Intrakraniální aneurysma (Yasargil) Klasifikace dle Yasargila
Poranění svalu - stupeň, grade Stupně poranění svalu, grade
Aktivity denního života - modifikované Barthelovo skóre
Hemofilie A Hodnocení závažnosti Hemofilie A
Tetanus Stádia tetanu
M-ANNHEIM M-ANNHEIM clinical staging of chronic pancreatitis
Tepenné poranění Stupeň tepenného poranění
Vaginóza Amselova kritéria bakteriální vaginózy
Stenóza koronární tepny Stupně
Mnohotný myelom Stádia mnohotného myelomu (Durie a Salmon)
Karcinom prostaty - typy invaze do semenných váčků Typ invaze
Ostitis deformans Paget RTG stadia kostní přestavby
Karcinom ledviny (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) Prognostická kritéria
Intrakraniální aneurysma (Yasargil) Dělení dle Yasargila
Spinální meningeální cysty (Nabors) Typy spinálních meningeálních cyst
Poranění nervu (Sunderland) Stupně
Pečovatelská zátěž Zarit Burden Interview
Poranění ligament Klasfikace stupně poranění vazu
Remise onemocnění - WHO WHO kritéria remise či relapsu onemocnění
Stupně žilního refluxu dle trvání Dle Dopplerovského USG vyšetření
Stenóza tepenné náhrady (graftu) dle USG Stupně hodnocené dle spektrálního doppleru
Rejekce Typy
Frakelova klasifikace spinálních míšních lézí Frankel scale
Hannoverské skóre polytraumat Hannover Polytrauma score
Konverzní koeficienty DLP Odhad dávky vyšetření na CT dle DLP
Screening Hodnocení efektivity screeningových metod
Ferriman–Gallwey score - hirsutismus Kvantitativní hodnocení ochlupení u žen na škále podle Ferrimana a Galweyeho
Morfologie plátů (Stary, Becker) Klasifikce aterosklerotických plátů dle morfologie
Fraktura těla talu (Boyd and Knight) Klasifikace fraktur těla talu
Stenóza graftu - stupně dle Dopplerovských kritérií Poměr maximálního průtoku (PSV) ve stenóze a před stenózou
Grading lézí kolaterálního vazu na MRI Kolaterální ligamenta - grading lézí na MRI
Kontrastní látka - objem, délka bolusu, flow rate na iCT 256 Orientační hodnoty
Intracerebrální krvácení u novorozenců Dělení na 4 stupně
Stenóza laterálního recessu (Mikhael) Stenóza laterálního recessu dle Mikhaela
Kraniocervikální dislokace Craniocervical dislocation
Systémová sklerodermie - diagnostická kritéria (ACR) Hlavní a vedlejší kritéria
TASC II - klasifikace tepenného postižení u ICHDK Ischemická choroba dolních končetin
Zungova škála deprese Zung self-rating depression scale
Sydneyská klasifikace chronické gastritidy Updated Syndey System
Hereditární kolorektální karcinom (HNPCC, Lynchův syndrom) Amsterdamská kritéria
Testovací
Padua score - riziko tromboembolické nemoci Padua prediction score