Nejoblíbenější stránky

Stránky seřazené podle oblíbenosti

NadpisPodtitul
MKN 10 - třetí vydání (aktualizace 2013) Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, třetí vydání, aktualizace 2013
Child-Pugh Klasifikace jaterní cirhózy podle Childa a Pugha
Glasgow Coma Scale Glasgow Coma Scale (GCS)
BSA - povrch těla Body surface area
MKN 10 - druhé vydání (2009) Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, druhé vydání
Bristolská škála typů stolice Bristolská škála typů stolice
MMSE Mini-Mental State Examination (MMSE)
Pleurální výpotek - transudát vs. exsudát Biochemické parametry pleurálního výpotku
APACHE II Acute Physiology And Chronic Health Evaluation
NYHA NYHA funkční klasifikace srdečního selhání
ASA skóre Kategorizace pacientů před chirurgickým výkonem (American Society of Anesthesiologists)
Sonografie břicha Sonografie břicha - normální hodnoty
Stádia chronické renální insuficience (NKF) National Kidney Foundation
Luxace akromioklavikárního kloubu (Tossy, Rockwood)
CHOPN Stupně CHOPN (GOLD)
Forrest Forrestova klasifikace krvácení
ICHDK (Fontaine) Fontainova klasifikace ICHDK
EKG Holter Klasifikace EKG Holter podle Lowna a Kleigera
Angina pectoris (CCS) Klasifikace anginy pectoris podle CCS
Anální píštěle a abscesy (PARKS) Dělení
Ramsay score Ramsay sedation score
Cholesterol ATP III klasifikace hladin cholesterolu
Gonartróza - stádia IKDC RTG klasifikace IKDC (1993)
MELD score Model for End-Stage Liver Disease
MMSE Mini-Mental State Examination (MMSE) - AD Centrum PCP LF3 UK
Apgar skóre Skóre dle Apgarové
TISS score Skórovací systém TISS
Refluxní ezofagitida (Los Angeles, Savary-Miller) Endoskopická klasifikace refluxní ezofagitidy
Bosniakova klasifikace renálních cyst
Coxartróza Stupně koxartrózy dle RTG obrazu
Odhad porodní váhy
TNM klasifikace Tumor - nodus - metastasis
Addenbrookský kognitivní test (ACE-R) AD Centrum PCP LF3 UK
SCORE - kardiovaskulární onemocnění Desetileté riziko kardiovaskulární příhody v ČR
Dna (hyperurikémie) Stádia dny (hyperurikémie)
Artróza (Kellgren - Lawrenc) RTG stádia artrózy podle Kellgrena-Lawrence (1957)
Revmatická horečka Jonesova kritéria pro akutní revmatickou horečku (American Heart Association 1992)
Varikózní komplex (CEAP) CEAP klasifikace žilních městků (varixů)
Balthasar CT klasifikace akutní pankreatitidy podle Balthasara
CRL - temenokostrční délka Crown-rump length, velikost plodu
ICHDK - stupně dle tlakového indexu (kotník/paže) Ankle-brachial pressure index (ABPI)
Marshova klasifikace Modifikovaná Marshova klasifikace histologických změn při glutenové enteropatii
Jaterní encefalopatie Klasifikace jaterní encefalopatie
Mallampati - klasifikace přehlednosti faryngu Přehlednost faryngu před orotracheální intubací
Chronická lymfatická leukémie Stádia chronické lymfatické leukémie (Binet)
Glomerulární filtrace - odhad (MDRD) Odhad glomeruální filtrace dle vzorce "Modification of Diet in Renal Disease (MDRD)"
Divertikulitida Klinická stádia divertikulitidy
Duktální invazívní karcinom prsu Grading IDC
Multiorgánové selhání Kritéria pro multiorgánové selhání
Autoimunitní hepatitida Diagnostická kritéria autoimunitní hepatitidy
QTc - kalkulačka korekce QT intervalu dle tepové frekvence Korekce QT intervalu dle tepové frekvence
Ransonova kritéria Ransonova kritéria - akutní pankreatitida
Hydronefróza - stupně Klasifikace hydronefrózy, městnání v dutém systému ledviny
CDAI Crohn Disease Activity Index - Index aktivity Crohnovy nemoci
Dusíková bilance Výpočet dusíkové bilance
RASS The Richmond Agitation and Sedation Scale
Hypertenze Klasifikace arteriální hypertenze
ARDS Diagnostická kritéria pro ARDS
DSM IV Diagnostický a Statistický Manuál Mentálních Poruch
pH metrie jícnu Poučení pro pacienty
Poškození měkkých tkání (AO klasifikace) Při otevřených a uzavřených frakturách
SOFA skóre Sequential Organ Failure Assessment score
Ascites Diferenciální diagnostika ascítu
Fraktura kotníku (Weber)
Stupně popálenin
Glomerulární filtrace - odhad (CKD-EPI) Odhad glomeruální filtrace dle CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)
BMI Body mass index - nadváha - obezita
RTG S+P - hodnoty Normální hodnoty
MKN 10, první vydání Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, první vydání
Karnofského skóre Karnofského skóre
RTG S+P - zvětšení srdce Stupně zvětšení srdce na předozadním snímku plic
Killipova klasifikace (srdeční selhání u IM) Killipova klasifikace srdečního selhání u pacientů s akutním koronárním syndromem
Segmenty jater (Coinaud a Bismuth) Členění jater dle Coinauda a Bismutha
Fraktura os scaphoideum (člunková kost ruky) Typy fraktury scaphoidea (os scaphoideum, naviculare)
Abúzus alkoholu Diagnostická kritéria pro abúzus alkoholu
Chronické onemocnění ledvin Stupeň chronického onemocnění ledvin
Subarachnoidální krvácení (Hunt a Hess) Stupně
Tenzní cefalea (IHS) Diagnostická kritéria IHS pro tenzní cefaleu
Modicova klasifikace změn kostní dřeně obratlového těla Modic's classification of vertebral body marrow change
RIFLE - renální selhání RIFLE klasifikace - renální selhání
Solitární plicní uzel (SPN) - pravděpodobnost malignity Logistická regrese
Bolest bederní páteře The Oswestry Disability Index (ODI) verze 2.0
Amiodaronová plíce Diagnostická kritéria pro toxické poškození plic amiodaronem
SAPS II New Simplified Acute Physiology Score
Meningeom (WHO 2000) Klasifikace
Rankinovo skóre (Modified Rankin Scale, mRS)
Jícnové varixy (Soehendra) Klasifikace jícnových a gastrických varixů
Test malování hodin Test malování hodin - hodnocení kognitivních funkcí
Gonartróza - stádia (Kellgren - Lawrenc) RTG klasifikace dle Kellgrena-Lawrence (1957)
NIH Stroke Scale NIHSS - Hodnocení pacientů s cévní mozkovou příhodou
Cholangoitida Diagnostická kritéria pro cholangoitidu
ARDS na RTG snímku Acquired (adult) respiratory distress syndrome - RTG stádia
Chronická žilní insuficience CEAP klasifikace chronické žilní insuficience
Sudeckova dystrofie Stádia
Nutriční kalkukačka Údaje jsou pouze orientační
SBP Spontánní bakteriální peritonitida
Tabárova typologie (mamografie) Tabár
Non-Hodgkinův lymfom Klasifikace Non-Hodgkinových lymfomů
Plicní noduly - solitary pulmonary nodule (Fleischner Society 2008) Doporučení k managementu plicních uzlů (SPN)
Beersova kritréria Potenciálně nevhodné léky v gerontologii
Kerleyho čáry (linie) Typy Kerleyho čar (linií)
Aortální stenóza Stupeň aortální stenózy
Epiphyseální poranění (Aitken, Salter, Harris) Typy
Trauma krční páteře (Erdmann) Stupně
Crohn Vídeňská a Montrealská klasifikace M.Crohn
Primární biliární cirhóza Klasifikace dle Ludwiga et al.
Impingement syndrom (Neer) Stupně impingement syndromu (rotátorová manžeta) dle Neera
Atrézie jícnu Typy
Streptokoková faryngitida Streptokoková faryngitida
Hluboká žilní trombóza Wellsova kritéria pro predikci hluboké žilní trombózy
Hounsfieldovy jednotky Stupnice denzity
Mitrální insuficience Stupeň mitrální insuficience
Nekrotizující enterokolitida Modifikované hodnocení stádia nekrotizující enterokolitidy podle Bella
ADL - aktivity denního života Hodnocení aktivit denního života ADL (Katz)
Difúzní kapacita plic DLCO Hodnoty DLCO
Akutní renální dysfunkce Kritéria akutní renální dysfunkce RIFLE
Astma Klasifikace astmatu podle GINA (Global Initiative for Asthma)
Lymeská borelióza - stádia Stádia lymské nemoci
FAP duodena Spigelmanova klasifikace - Familiální adenomatózní polypóza - duodenum
Grawitzův tumor - klinický staging Staging renálního adenokarcinomu
Dotazník soběstačnosti DAD-CZ AD Centrum PCP LF3 UK
Flatus Neoficiální klasifikace flatů
Fraktura obličejové části lebky (LeFort)
Plicní embolie Wellsova kritéria pro predikci plicní embolie
Acidobazická rovnováha Poruchy a jejich kompenzace
ABCD stádia kardiální insuficience American Heart Association (AHA) 2001
Bromage score (spinální anestézie) Hloubka motorické blokády při spinální anestézii
Hyperlipidémie Klasifikace dle Federicksona
Tělesná teplota Typy teploty (febrilie)
Plicní embólie Stupeň tíže plicní embólie
CHADS - riziko CMP Riziko embolické cévní mozkové příhody
Fraktura dens axis (Anderson & D'Alonzo) Typy fraktur dentu C2
Disekce aorty Klasifikace typů disekce aorty
Myelodysplastický syndrom Myelodysplastický syndrom - prognostický skór
Ischemická choroba dolních končetin ICHDK - dělení dle etáží
Luxace kyčelního kloubu Typy
Fraktura pánve (Mueller) Typy
Fraktury distálního radia (Frykman) Typy fraktur distálního radia dle Frykmana
Plicní embolie (Wells score) Wellsovo skóre - pravděpodobnost plicní embolie
Akutní laryngitida (Downes) Klinické hodnocení příznaků při akutní subglotické laryngitidě (skóre dle Downese)
Nestabilní angina pectoris Braunwaldova klasifikace nestabilní anginy pectoris
Nadledvina - charakterizace expanze dle CT 2- či 3-fázové CT skeny k odlišení adenomu od jiné léze
Vlastnosti srdečních šelestů
Antifosfolipidový syndrom Kritéria pro antifosfolipidový syndrom (APS)
Ideální tělesná hmotnost Odhad ideální tělesné hmotnosti
Crohn Diagnostická kritéria Crohnovy nemoci
Primární vaskulitidy Klasifikace primárních vaskulitid (Chapel Hill Consensus Conference 1992)
Slezina - velikost na CT Splenic index, hmotnost, objem
Poranění sakroiliakálního skloubení Typy poranění SI skloubení
Luxace ramene Typy
Játra - velikost na CT Jednoduchý výpočet objemu
Idiopatická plicní fibróza Diagnostická kritéria pro idiopatickou plicní fibrózu
Fraktury - postižení měkkých tkání (TSCHERNE, OESTERN) Typy
DIC Diagnostická kritéria pro diseminovanou intravaskulární koagulopatii (DIC)
Atlantoaxiální rotační subluxace (Fielding) Fielding classification scheme for atlantoaxial rotatory fixation
Kolorektální karcinom - UICC a Dukes Stádia CRC - UICC a Dukes
Bakteriální endokarditida (Duke) Diagnostická kritéria - bakteriální endokarditida
Hemorhoidy Klasifikace a stádia
Jodová kontrastní látka - maximální objem Výpočet maximálního doporučeného objemu jodové kontrastní látky 300mg I/mL
Aseptická nekróza lunáta - m. Kienbock (Lichtman) Stupně aseptické nekrózy os lunatum dle Lichtmana
AIDS Klasifikace klinických stádií AIDS
Poranění (lacerace) sleziny Stupně
Idiopatická intersticiální pneumonie (IIP) Klasifikace dle ATS a ERS 2002
Disekující aneurysma aorty Typy
Inkontinence stolice Stupně
Glomerulární filtrace - odhad (Cockroft-Gault) Odhad glomeruální filtrace dle vzorce Cockcrofta-Gaulta
Fraktura plateau tibie (Schatzker) Schatzkerova klasifikace fraktur tibiálního plateau
Budd Chiariho syndrom Typy BuddChiariho syndromu
Brodieho absces
Chronická pankreatitida Klinická stádia
Virchow (ova) trias Podmínky vzniku trombózy
Revmatoidní arthritida (ACR) Diagnostická kritéria revmatoidní arthritidy (American College of Rheumatology)
Astrocytom (Kernohan) Histologický grading
Ikterus Typy ikteru
Poranění jater (AAST) Klasifikace poranění jater
A-a gradient O2
ROME III Římská klasifikace funkčních gastrointestinálních obtíží ROME III
Astmatický záchvat (krevní plyny) Stádia astmatického záchvatu
Alzheimer Diagnostická kritéria pro Alzheimerovu nemoc (DSM-IV)
Struma - stádia Klinická stádia
Chondromalacie - stupně Stupně chondromalacie
Sydrom neklidných nohou Diagnostická kritéria syndromu neklidných nohou
FAB klasifikace AML Akutní myeloidní leukémie - FAB klasifikace
Fraktura proxmiálního humeru (Neer) Typy
Standardizovaný systém hodnocení - BI-RADS (mamografie) Kategorie
Glasgow Prognostic Score Glasgow Prognostic Criteria in Acute Pancreatitis
Chronická pankreatitida (Cambridge classification) Cambridge classification of pancreatic morphology in chronic pancreatitis
Dekubitus Stádia dekubitu
Maligní stenóza žlučových cest - Bismuth, Klatskin Bismuthova a Klatskinova klasifikace maligních stenóz žlučových cest
Diabetická makulopatie Klasifikace diabetické makulopatie
Městnavé srdeční selhání (Framingham) Framinghamská kritéria městnavého srdečního selhání
Levostranná srdeční hypertrofie EKG kritéria levostranné srdeční hypertrofie
Diabetes mellitus Diagnostická kritéria pro diabetes mellitus
Fraktura havice femuru (Pipkin) Typy
Modified CT severity index - akutní pankreatitida Modifikovaný CT severity index kombinuje CT grade a stupeň nekrosy pankreatu
Pařížská klasifikace endoskopických lézí The Paris endoscopic classification of polyps
TIMI - průtok koronární tepnou Hodnocení průtoku koronární tepnou - TIMI flow grading system
Fraktura krčku femuru (Garden) Stádia
Cluster headache (ICHD-II) Diagnostická kritéria ICHD-II pro cluster headache
NYHA - objektivní kritéria Objektivní stádia NYHA
Infekční endokarditida Dukeho kritéria pro infekční endokarditidu
Anafylaktická reakce Stádia
Prolaps anu Typy
Aortální insuficience Stupeň insuficience aortální chlopně
WHO klasifikace AML Akutní myeloidní leukémie - WHO klasifikace (zkráceno)
Pneumónie Klasifikace komunitní pneumónie (Community-Acquired Pneumonia CAP)
Spondylolistéza Stupně spondylolistézy
Stenóza koronární tepny Stupeň stenózy koronární tepny dle reziduálního průsvitu
Neerova klasifikace zlomenin proximálního humeru Neer’s classification of proximal humeral fractures and dislocations
Mnohotný myelom Diagnostická kritéria - mnohočetný myelom
Klasifikace nálezů na CT kolonografii - C-RADS C-RADS
Karcinom žaludku - Laurenova klasifikace
Neuroblastom (INSS) Stádia
Pleurální výpotek Diagnostická kritéria pro exudativní pleurální výpotek
Sakroiliitida Rentgenologické hodnocení sakroiliitidy
Závislost na alkoholu Diagnostická kritéria závislosti na alkoholu (DSM-IV)
Fraktura kalkaneu (Essex-Lopresti) Typy
Alberta Stroke Programe Early CT Score (ASPECTS) CT skóre při okluzi a. cerebri media
Hloubka bezvědomí (Beneš) Hodnocení hloubky bezvědomí dle Beneše
Kesonová nemoc (nemoc z dekomprese) Typy
Dna Klasifikace akutní dnavé artritidy
Aplastická anémie Klasifikace aplastické anémie
Collesova fraktura (Frykman) Frykmanova klasifikace
Diagnostický souhrn Vyhledávání diagnóz z dg. souhrnu
Hodgkinův lymfom Klasifikace Hodgkinových lymfomů
Karcinom pankreatu - stádia
Grading lézí menisku na MRI Meniskus - trhliny, degenerace - grading na MRI
Sarkoidóza - Staging Staging dle RTG změn
Chronická viscerální ischémie (angina abdominalis) Stupeň uzávěru
Parkinson Diagnostiká kritéria Parkinsonovy nemoci (Gelb et al, 1999)
Fraktury proximální radia - Mason Masonova klasifikace zlomenin proximálního radia
Krevní ztráta Odhad krevní ztráty dle symptomů
HRS Hepatorenální syndrom (HRS)
Osteoporóza WHO kritéria osteoporózy
Lymfom - remise onemocnění (Cheson 1999) Kritéria remise maligního lymfomu dle Chesona
Stupně omrzlin
ARDS Acquired (adult) respiratory distress syndrome - stádia
AIDS / HIV - klinická stádia Klinická stádia AIDS / HIV dle CDC
Aktivity denního života (Barthel) Barthel's index of activities of daily living (BAI)
Cysty choledochu (Todani 1977) Todaniho klasifikace cyst žlučových cest
Cormack Lehane - stupeň vizualizace hrtanu během přímé intubace
Žilní reflux - stupně Stupně žilního refluxu dle USG
Tyreotoxická krize Stádia (Herrmann)
DIC Diseminovaná intravaskulární koagulopatie - stádia
Subarachnoidální krvácení (Fisher) dle CT The Fisher Grade - classification of subarachonid hemorrhage on CT
The Rutgeerts score Rutgeertsovo skóre: endoskopický skórovací systém pro hodnocení pooperační rekurence M. Crohn
Fraktura distálního humeru (Muller) Typy
Koloskopie Klasifikace Pit pattern (dolíčky na sliznici tlustého střeva)
RTG změny - endogenní osteomyelitida
Luxace os lunatum Typy
Koma (Bruselská klasifikace)
Refluxní ezofagitida - MUSE klasifikace Metaplázie - Ulkus - Striktura - Eroze
Preeklampsie Preeklampsie - diagnostická kritéria
Městnavé srdeční selhání (Boston) Bostonská kritéria pro městnavé srdeční selhání
RTG S+P - žilní městání Stupně žilního městnání na zadopředním snímku plic
NAFLD Nealkoholická steatóza jater
Codmanův trojúhlelník
Gastroezofageální reflux Stupeň gastroezofageálního refluxu
Myokarditida Histologická a imunohistologická klasifikace myokarditid
HELLP sydrom HELLP syndrom - diagnostická kritéria
Luxace sternoklavikulárního skloubení (Allmann) Stupně
START - Simple Triage and Rapid Treatment Mezinárodní systém třídění podle závažnosti a priorit ošetření a transportu založený na barevném značení
Nekróza hlavice femuru (Ficat & Arlet) Stádia osteonekrózy hlavice femuru dle Ficata a Arleta
Stenóza a. carotis Stupně stenózy karotid
Hepatocellulární karcinom (HCC) - stádia - Barcelonská klasifikace (BCLC) Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) Classification
FAB klasifikace MDS Myelodysplastický syndrom - FAB klasifikace
MGUS Diagnostická kritéria MGUS
TIA Riziko cévní mozkové příhody (CMP) po tranzitorní ischemické atace (TIA)
Hrudní dyskomfort Diamondova klasifikace hrudního dyskomfortu
Fraktura acetabula (Harris-Coupe) Klasifikace fraktur acetabula
Konzumace alkoholu Typy konzumentů alkoholu
Lupusová nefritida WHO klasifikace lupusové nefritidy
Léze labrum glenoidale - stupně Klasifikace lézí labra do stupňů
CT severity index - akutní pankreatitida CT severity index kombinuje CT grade a stupeň nekrosy pankreatu
Nevaskulární bolest hlavy (ICHD-II) Diagnostická kritéria (ICHD-II) nevaskulární bolesti hlavy
Migréna (ICHD-II) Diagnostická kritéria pro migrénu (ICHD-II)
ICHDK (Rutheford) Ruthefordova klasifikace ICHDK
SIRS Systemic Inflammatory Response Syndrome
McDonaldova kritéria roztroušené sklerózy
Monteggia - fraktura ulny s dislokací hlavičky radia (Bado) Badova klasifikace Monteggiovy fraktury podle směru dislokace hlavičky radia
Diabetická retinopatie Klasifikace diabetické retinopatie
Cévní mozková příhoda Stupeň uzávěru magistrálních tepen
Kalciové skóre koronárních tepen Riziko koronání příhody
AIDS (CDC) Klasifikace stádií AIDS dle Centers for Disease Control
Horečka (FUO) Klasifikace horečky neznámé etiologie (FUO)
TIGAR-0 TIGAR-0 klasifikace rizikových faktorů a etiologie chronické pankreatitidy
Dupytrenova kontraktura (Iselin) Stádia
Syndrom polycystických ovárií Přepracovaná kritéria syndromu polycystických ovárií (2003)
Syfilis Klinická stádia syfilitidy
Mastopatie Stupně mastopatie
Pankreatitida (Mainzká klasifikace) SCHOENBORN a KUEMMERLE
Bolest zad (Fairbank & Hall) Klasifikace typu bolesti zad dle Fairbanka a Halla
Transplantace jater Kritéria pro transplantaci jater při fulminantní hepatitidě
Tupé poranění ledviny Klinické dělení
Fraktura acetabula (Judet a Letournel) Typy
Fraktura krčku femuru (Pauwels) Stupně
Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ AD Centrum PCP LF3 UK
Wilson Diagnostiká vodítka Wilsonovy nemoci
Cévní invaze karcinomu pankreatu Klasifikace
Tilt test - test na nakloněné rovině Typy odpovědi
Onkologická škála pravděpodobnosti - PET CT Hodnocení pravděpodobnosti maligního onemocnění z PET-CT vyšetření
Části prsu (mamografie) Určení vztahu léze v prsu
Fraktura předloktí - Monteggia fracture (Bado) Typy fraktury typu Monteggia
Peritonitida (FEIFEL) Stádia
Fraktura atlasu (Gehweiler) Typy fraktur C1 (atlas)
Posttraumatická bolest hlavy (ICHD-II) Diagnostická kritéria ICHD-II pro postraumatickou bolest hlavy
Diabetická nefropatie Stádia diabetické nefropatie
Bullův index - prognóza popálenin Bull's index
Papežova typologie (mamografie) Papež L.
Metabolický syndrom (WHO) WHO kritéria metabolického syndromu
Fraktura base os metacarpale I Dělení
Únava (Fatigue Severity Scale, FSS)
Žilní varixy (Marshall) Marshallova klinická klasifikace žilních varixů dolních končetin
Porfyrie
Fraktura lopatky (Zdravkovic) Typy fraktur lopatky dle Zdravkovice
Systémový lupus erythematodes (SLE) Diagnostická kritéria (ACR)
Bronchogenní karcinom (HOLOYE) Klinické stádium
Fraktura patelly Typy
Neurinom akustiku Rozdělení podle místa vzniku
GDS - hodnocení poruchy nálady Hodnocení poruchy nálady (deprese)
Fraktura olecranonu (okovce) - Colton Typy faktura olecranonu dle Coltona
NRS 2002 Nutriční screening NRS 2002
Nádory štítné žlázy (SMEDAL) Klinická stádia
Stenóza renální tepny - stupně Stupně stenózy renální tepny
Degenerace intervertebrálního disku Grading dle MRI
Disekce koronární tepny Typy
Endoleak Klasifikace endoleaků (endovaskulární stentgraft abdominální aorty)
Fraktura krčku talu (Hawkins) Dle luxace/subluxace skloubení
Hypertenze - management Doporučení managementu hypertenze (BHS IV)
ICHDK - odhad stupně stenózy dle rychlosti proudění Proměr rychlosti proudění ve stenóze (Vs) a před ní (Vp)
TIMI - klasifikace krvácivých komplikací Při podávání antikoagulační terapie (Thrombolysis In Myocardial Infarction bleeding classification)
Pleurální výpotek - objem na CT Odhad objemu pleurálního výpotku na CT
Fraktura talu (Hawkins) Skupiny
Cesty přenosu hepatitid
Cormack Lehane Wilson - stupeň vizualizace hrtanu po přímé intubaci
Kardiovaskulární riziko Hlavní rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění
Seronegativní spondylarthritidy Diagnostická kritéria seronegativní spondylartritidy podle ESSG
Kardiostimulátor Popis typu kardiostimulátoru
Diabetická noha Wagnerova klasifikace bércových vředů diabetické nohy
Revidovaná Vídeňská klasifikace gastrointestinálních neoplázií The revised Vienna classification of gastrointestinal epithelial neoplasia
Adamsova klasifikace DAI Adams classification of diffuse axonal injury
Manometrie Příprava na funkční vyšetření
Skolióza - Lenke Lenkeho klasifikace adolescentní idiopatické skoliózy
Chronický únavový syndrom (CDC) Diagnostická kritéria pro chronický únavový syndrom - Centers for Disease Control
Indikace k operačnímu výkonu Typy indikací
Wilmsův tumor (SIOP) Stádia
Botallova dučej (PDA) Funkční velikost otevřeného ductus arteriosus Botalli
Varikokéla Stupně (Grade)
Anorexia nervosa Diagnostická kritéria pro anorexii (DSM-IV)
Poranění ledviny (AAST Renal Injury Scale) AAST Renal Injury Scale
PSC Primární sklerozující cholangitida - A Revised Natural History Model (Mayo Clinic)
Horečka nejasného původu Fever of unknown origin
Remise onemocnění - RESCIT RESCIT kritéria remise či relapsu onemocnění
Typy transplantací
HNPCC Diagnostická kritéria pro HNPCC (Lychův syndrom)
Diabetická noha (University of Texas) Klasifikace bércových vředů diabetické nohy (University of Texas)
Štítná žláza - klasifikace toku v uzlech Barevné mapování
Psychiatrické vyšetření Status praesens psychicus
Pankreatitida (Mainzská klasifikace) - dle morfologie Dle KLOZE
Ischemická choroba viscerálních tepen Stádia
M-ANNHEIM M-ANNHEIM multiple risk factor classification of chronic pancreatitis
Herringova klasifikace (M. Perthes) Výše laterálního pilíře hlavice femuru u aseptické nekrózy hlavice femuru
Evidence Based Medicine Medicína založená na důkazech
Migréna (IHS) Diagnostická kritéria pro migrénu (IHS)
Karcinom prsu - Nottingham Prognostic Index (NPI) Prognóza
Dělení extrahepatálních žlučovodů (Longmire) Longmireho dělení extrahepatických žlučovodů
Potravinová alergie Stupeň rozšíření (Raithel 1996)
Korozívní ezofagitida Stupně
Hemochromatóza - typy Genetické typy hemochromatózy
Defekt septa komor Funkční velikost defektu septa komor
Eozinofilní syndrom Idiopatický Hypereozinofilní Syndrom
Hangman's fracture (Effendi, Levine & Edwards) Typy zlomeniny C2 (axis)
Lysholm (koleno) Funkční hodnocení kolenního kloubu
Cluster headache (IHS) Diagnostická kritéria IHS pro cluster headache
Transit time, doba průchodu potravy GIT Výpočet transit time z počtu kontrastních tělísek na nativním snímku břicha za 48 a 96 hodin
Chronický únavový syndrom (Oxford) Oxfordská diagnostická kritéria pro chronický únavový syndrom
Solitární plicní uzel (SPN) - pravděpodobnost malignity Bayesian analysis
Wolfeho typologie (mamografie) Wolfe J.N.
HIT Heparinem indukovaná trombocytopénie
Fraktura glenoidu (Ideberg) Typy fraktur glenoidu dle Ideberga
Šicí materiál - velikost Přepočet velikostí
Olisthesa (Myerding) Stupně olistézy dle Meyerdinga
Pulmonální stenóza Stenóza pulmonální chlopně
Lymfedém Stádia lymfedému
Poranění páteře (Wolter) ABCD0123
Fractura okcipitálních kondylů (Anderson-Montesano) Anderson-Montesano Classification of Occipital Condyle Fractures
Pectus excavatum, Hallerův index Haller index, pectus excavatum
Metabolický syndrom (ATP III) Diagnostická kritéria pro metabolický syndrom (ATP III)
Osteonekróza - stupně Stupně osteonekrózy (obecně)
Poranění ledviny Klasifikace
Poranění uretry (Goldman) Goldmanova klasifikace poranění uretry
Paraneoplastická neurologická nemoc Paraneoplastickou neurologickou nemoc (PND)
Moriho klasifikace stenóz intrakraniálních tepen Mori's classification
Syndrom karpálního tunelu (Gerl a Fuchs) Stádia
Mitrální stenóza Stupeň stenózy mitrální chlopně
Doubling time Rychlost růstu solidní formace
Intrakraniální aneurysma (Yasargil) Klasifikace dle Yasargila
Karcinom slinných žláz Staging
Poranění svalu - stupeň, grade Stupně poranění svalu, grade
DALŠÍ KLASIFIKACE
Aktivity denního života - modifikované Barthelovo skóre
Hemofilie A Hodnocení závažnosti Hemofilie A
Tetanus Stádia tetanu
M-ANNHEIM M-ANNHEIM clinical staging of chronic pancreatitis
Tepenné poranění Stupeň tepenného poranění
Stenóza koronární tepny Stupně
Vaginóza Amselova kritéria bakteriální vaginózy
Karcinom prostaty - typy invaze do semenných váčků Typ invaze
Mnohotný myelom Stádia mnohotného myelomu (Durie a Salmon)
Ostitis deformans Paget RTG stadia kostní přestavby
Intrakraniální aneurysma (Yasargil) Dělení dle Yasargila
Spinální meningeální cysty (Nabors) Typy spinálních meningeálních cyst
Karcinom ledviny (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) Prognostická kritéria
Poranění nervu (Sunderland) Stupně
Stupně žilního refluxu dle trvání Dle Dopplerovského USG vyšetření
Pečovatelská zátěž Zarit Burden Interview
Poranění ligament Klasfikace stupně poranění vazu
Remise onemocnění - WHO WHO kritéria remise či relapsu onemocnění
Stenóza tepenné náhrady (graftu) dle USG Stupně hodnocené dle spektrálního doppleru
Hannoverské skóre polytraumat Hannover Polytrauma score
Frakelova klasifikace spinálních míšních lézí Frankel scale
Rejekce Typy
Konverzní koeficienty DLP Odhad dávky vyšetření na CT dle DLP
Screening Hodnocení efektivity screeningových metod
Ferriman–Gallwey score - hirsutismus Kvantitativní hodnocení ochlupení u žen na škále podle Ferrimana a Galweyeho
Morfologie plátů (Stary, Becker) Klasifikce aterosklerotických plátů dle morfologie
Fraktura těla talu (Boyd and Knight) Klasifikace fraktur těla talu
Stenóza graftu - stupně dle Dopplerovských kritérií Poměr maximálního průtoku (PSV) ve stenóze a před stenózou
Grading lézí kolaterálního vazu na MRI Kolaterální ligamenta - grading lézí na MRI
Systémová sklerodermie - diagnostická kritéria (ACR) Hlavní a vedlejší kritéria
Kontrastní látka - objem, délka bolusu, flow rate na iCT 256 Orientační hodnoty
Intracerebrální krvácení u novorozenců Dělení na 4 stupně
Stenóza laterálního recessu (Mikhael) Stenóza laterálního recessu dle Mikhaela
TASC II - klasifikace tepenného postižení u ICHDK Ischemická choroba dolních končetin
Kraniocervikální dislokace Craniocervical dislocation
Zungova škála deprese Zung self-rating depression scale
Sydneyská klasifikace chronické gastritidy Updated Syndey System
Hereditární kolorektální karcinom (HNPCC, Lynchův syndrom) Amsterdamská kritéria
Testovací
Padua score - riziko tromboembolické nemoci Padua prediction score