Nejoblíbenější stránky

Stránky seřazené podle oblíbenosti

NadpisPodtitul
MKN 10 - třetí vydání (aktualizace 2013) Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, třetí vydání, aktualizace 2013
Child-Pugh Klasifikace jaterní cirhózy podle Childa a Pugha
MKN 10 - druhé vydání (2009) Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, druhé vydání
Bristolská škála typů stolice Bristolská škála typů stolice
MMSE Mini-Mental State Examination (MMSE)
BSA - povrch těla Body surface area
Glasgow Coma Scale Glasgow Coma Scale (GCS)
Pleurální výpotek - transudát vs. exsudát Biochemické parametry pleurálního výpotku
NYHA NYHA funkční klasifikace srdečního selhání
APACHE II Acute Physiology And Chronic Health Evaluation
ASA skóre Kategorizace pacientů před chirurgickým výkonem (American Society of Anesthesiologists)
Sonografie břicha Sonografie břicha - normální hodnoty
Stádia chronické renální insuficience (NKF) National Kidney Foundation
CHOPN Stupně CHOPN (GOLD)
Forrest Forrestova klasifikace krvácení
ICHDK (Fontaine) Fontainova klasifikace ICHDK
Luxace akromioklavikárního kloubu (Tossy, Rockwood)
EKG Holter Klasifikace EKG Holter podle Lowna a Kleigera
Angina pectoris (CCS) Klasifikace anginy pectoris podle CCS
Anální píštěle a abscesy (PARKS) Dělení
Ramsay score Ramsay sedation score
Gonartróza - stádia IKDC RTG klasifikace IKDC (1993)
Cholesterol ATP III klasifikace hladin cholesterolu
MELD score Model for End-Stage Liver Disease
Apgar skóre Skóre dle Apgarové
Refluxní ezofagitida (Los Angeles, Savary-Miller) Endoskopická klasifikace refluxní ezofagitidy
MMSE Mini-Mental State Examination (MMSE) - AD Centrum PCP LF3 UK
Odhad porodní váhy
TNM klasifikace Tumor - nodus - metastasis
Coxartróza Stupně koxartrózy dle RTG obrazu
TISS score Skórovací systém TISS
Dna (hyperurikémie) Stádia dny (hyperurikémie)
Bosniakova klasifikace renálních cyst
Revmatická horečka Jonesova kritéria pro akutní revmatickou horečku (American Heart Association 1992)
Addenbrookský kognitivní test (ACE-R) AD Centrum PCP LF3 UK
Artróza (Kellgren - Lawrenc) RTG stádia artrózy podle Kellgrena-Lawrence (1957)
SCORE - kardiovaskulární onemocnění Desetileté riziko kardiovaskulární příhody v ČR
Balthasar CT klasifikace akutní pankreatitidy podle Balthasara
Varikózní komplex (CEAP) CEAP klasifikace žilních městků (varixů)
CRL - temenokostrční délka Crown-rump length, velikost plodu
Jaterní encefalopatie Klasifikace jaterní encefalopatie
Marshova klasifikace Modifikovaná Marshova klasifikace histologických změn při glutenové enteropatii
Chronická lymfatická leukémie Stádia chronické lymfatické leukémie (Binet)
Divertikulitida Klinická stádia divertikulitidy
Glomerulární filtrace - odhad (MDRD) Odhad glomeruální filtrace dle vzorce "Modification of Diet in Renal Disease (MDRD)"
Mallampati - klasifikace přehlednosti faryngu Přehlednost faryngu před orotracheální intubací
Duktální invazívní karcinom prsu Grading IDC
Autoimunitní hepatitida Diagnostická kritéria autoimunitní hepatitidy
Ransonova kritéria Ransonova kritéria - akutní pankreatitida
ICHDK - stupně dle tlakového indexu (kotník/paže) Ankle-brachial pressure index (ABPI)
Hydronefróza - stupně Klasifikace hydronefrózy, městnání v dutém systému ledviny
CDAI Crohn Disease Activity Index - Index aktivity Crohnovy nemoci
Hypertenze Klasifikace arteriální hypertenze
ARDS Diagnostická kritéria pro ARDS
pH metrie jícnu Poučení pro pacienty
Poškození měkkých tkání (AO klasifikace) Při otevřených a uzavřených frakturách
Dusíková bilance Výpočet dusíkové bilance
DSM IV Diagnostický a Statistický Manuál Mentálních Poruch
Ascites Diferenciální diagnostika ascítu
RASS The Richmond Agitation and Sedation Scale
Fraktura kotníku (Weber)
RTG S+P - hodnoty Normální hodnoty
RTG S+P - zvětšení srdce Stupně zvětšení srdce na předozadním snímku plic
MKN 10, první vydání Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, první vydání
Multiorgánové selhání Kritéria pro multiorgánové selhání
SOFA skóre Sequential Organ Failure Assessment score
Karnofského skóre Karnofského skóre
Fraktura os scaphoideum (člunková kost ruky) Typy fraktury scaphoidea (os scaphoideum, naviculare)
Abúzus alkoholu Diagnostická kritéria pro abúzus alkoholu
Stupně popálenin
Segmenty jater (Coinaud a Bismuth) Členění jater dle Coinauda a Bismutha
Glomerulární filtrace - odhad (CKD-EPI) Odhad glomeruální filtrace dle CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)
BMI Body mass index - nadváha - obezita
Chronické onemocnění ledvin Stupeň chronického onemocnění ledvin
Tenzní cefalea (IHS) Diagnostická kritéria IHS pro tenzní cefaleu
Subarachnoidální krvácení (Hunt a Hess) Stupně
Killipova klasifikace (srdeční selhání u IM) Killipova klasifikace srdečního selhání u pacientů s akutním koronárním syndromem
Bolest bederní páteře The Oswestry Disability Index (ODI) verze 2.0
Meningeom (WHO 2000) Klasifikace
Amiodaronová plíce Diagnostická kritéria pro toxické poškození plic amiodaronem
Test malování hodin Test malování hodin - hodnocení kognitivních funkcí
RIFLE - renální selhání RIFLE klasifikace - renální selhání
NIH Stroke Scale NIHSS - Hodnocení pacientů s cévní mozkovou příhodou
Jícnové varixy (Soehendra) Klasifikace jícnových a gastrických varixů
Cholangoitida Diagnostická kritéria pro cholangoitidu
Gonartróza - stádia (Kellgren - Lawrenc) RTG klasifikace dle Kellgrena-Lawrence (1957)
ARDS na RTG snímku Acquired (adult) respiratory distress syndrome - RTG stádia
Chronická žilní insuficience CEAP klasifikace chronické žilní insuficience
Rankinovo skóre (Modified Rankin Scale, mRS)
SAPS II New Simplified Acute Physiology Score
Sudeckova dystrofie Stádia
Modicova klasifikace změn kostní dřeně obratlového těla Modic's classification of vertebral body marrow change
Non-Hodgkinův lymfom Klasifikace Non-Hodgkinových lymfomů
QTc - kalkulačka korekce QT intervalu dle tepové frekvence Korekce QT intervalu dle tepové frekvence
Nutriční kalkukačka Údaje jsou pouze orientační
SBP Spontánní bakteriální peritonitida
Beersova kritréria Potenciálně nevhodné léky v gerontologii
Aortální stenóza Stupeň aortální stenózy
Tabárova typologie (mamografie) Tabár
Primární biliární cirhóza Klasifikace dle Ludwiga et al.
Epiphyseální poranění (Aitken, Salter, Harris) Typy
Trauma krční páteře (Erdmann) Stupně
Kerleyho čáry (linie) Typy Kerleyho čar (linií)
Streptokoková faryngitida Streptokoková faryngitida
Atrézie jícnu Typy
Impingement syndrom (Neer) Stupně impingement syndromu (rotátorová manžeta) dle Neera
Mitrální insuficience Stupeň mitrální insuficience
Crohn Vídeňská a Montrealská klasifikace M.Crohn
Hluboká žilní trombóza Wellsova kritéria pro predikci hluboké žilní trombózy
ADL - aktivity denního života Hodnocení aktivit denního života ADL (Katz)
FAP duodena Spigelmanova klasifikace - Familiální adenomatózní polypóza - duodenum
Lymeská borelióza - stádia Stádia lymské nemoci
Hounsfieldovy jednotky Stupnice denzity
Astma Klasifikace astmatu podle GINA (Global Initiative for Asthma)
Plicní noduly - solitary pulmonary nodule (Fleischner Society 2008) Doporučení k managementu plicních uzlů (SPN)
Akutní renální dysfunkce Kritéria akutní renální dysfunkce RIFLE
Grawitzův tumor - klinický staging Staging renálního adenokarcinomu
Difúzní kapacita plic DLCO Hodnoty DLCO
Flatus Neoficiální klasifikace flatů
Nekrotizující enterokolitida Modifikované hodnocení stádia nekrotizující enterokolitidy podle Bella
Dotazník soběstačnosti DAD-CZ AD Centrum PCP LF3 UK
Hyperlipidémie Klasifikace dle Federicksona
Plicní embolie Wellsova kritéria pro predikci plicní embolie
Acidobazická rovnováha Poruchy a jejich kompenzace
Fraktura obličejové části lebky (LeFort)
Myelodysplastický syndrom Myelodysplastický syndrom - prognostický skór
Tělesná teplota Typy teploty (febrilie)
Plicní embólie Stupeň tíže plicní embólie
ABCD stádia kardiální insuficience American Heart Association (AHA) 2001
Solitární plicní uzel (SPN) - pravděpodobnost malignity Logistická regrese
Disekce aorty Klasifikace typů disekce aorty
CHADS - riziko CMP Riziko embolické cévní mozkové příhody
Bromage score (spinální anestézie) Hloubka motorické blokády při spinální anestézii
Vlastnosti srdečních šelestů
Antifosfolipidový syndrom Kritéria pro antifosfolipidový syndrom (APS)
Fraktura pánve (Mueller) Typy
Ischemická choroba dolních končetin ICHDK - dělení dle etáží
Luxace kyčelního kloubu Typy
Nestabilní angina pectoris Braunwaldova klasifikace nestabilní anginy pectoris
Fraktura dens axis (Anderson & D'Alonzo) Typy fraktur dentu C2
Fraktury distálního radia (Frykman) Typy fraktur distálního radia dle Frykmana
Ideální tělesná hmotnost Odhad ideální tělesné hmotnosti
Crohn Diagnostická kritéria Crohnovy nemoci
Idiopatická plicní fibróza Diagnostická kritéria pro idiopatickou plicní fibrózu
Primární vaskulitidy Klasifikace primárních vaskulitid (Chapel Hill Consensus Conference 1992)
Poranění sakroiliakálního skloubení Typy poranění SI skloubení
Akutní laryngitida (Downes) Klinické hodnocení příznaků při akutní subglotické laryngitidě (skóre dle Downese)
Luxace ramene Typy
DIC Diagnostická kritéria pro diseminovanou intravaskulární koagulopatii (DIC)
Nadledvina - charakterizace expanze dle CT 2- či 3-fázové CT skeny k odlišení adenomu od jiné léze
Hemorhoidy Klasifikace a stádia
Slezina - velikost na CT Splenic index, hmotnost, objem
Kolorektální karcinom - UICC a Dukes Stádia CRC - UICC a Dukes
Plicní embolie (Wells score) Wellsovo skóre - pravděpodobnost plicní embolie
AIDS Klasifikace klinických stádií AIDS
Bakteriální endokarditida (Duke) Diagnostická kritéria - bakteriální endokarditida
Atlantoaxiální rotační subluxace (Fielding) Fielding classification scheme for atlantoaxial rotatory fixation
Idiopatická intersticiální pneumonie (IIP) Klasifikace dle ATS a ERS 2002
Inkontinence stolice Stupně
Disekující aneurysma aorty Typy
Jodová kontrastní látka - maximální objem Výpočet maximálního doporučeného objemu jodové kontrastní látky 300mg I/mL
Aseptická nekróza lunáta - m. Kienbock (Lichtman) Stupně aseptické nekrózy os lunatum dle Lichtmana
Játra - velikost na CT Jednoduchý výpočet objemu
Chronická pankreatitida Klinická stádia
Fraktury - postižení měkkých tkání (TSCHERNE, OESTERN) Typy
Revmatoidní arthritida (ACR) Diagnostická kritéria revmatoidní arthritidy (American College of Rheumatology)
Virchow (ova) trias Podmínky vzniku trombózy
Astrocytom (Kernohan) Histologický grading
Poranění (lacerace) sleziny Stupně
Astmatický záchvat (krevní plyny) Stádia astmatického záchvatu
ROME III Římská klasifikace funkčních gastrointestinálních obtíží ROME III
Budd Chiariho syndrom Typy BuddChiariho syndromu
Glomerulární filtrace - odhad (Cockroft-Gault) Odhad glomeruální filtrace dle vzorce Cockcrofta-Gaulta
Alzheimer Diagnostická kritéria pro Alzheimerovu nemoc (DSM-IV)
Brodieho absces
Struma - stádia Klinická stádia
Fraktura plateau tibie (Schatzker) Schatzkerova klasifikace fraktur tibiálního plateau
Ikterus Typy ikteru
A-a gradient O2
Sydrom neklidných nohou Diagnostická kritéria syndromu neklidných nohou
Poranění jater (AAST) Klasifikace poranění jater
Chondromalacie - stupně Stupně chondromalacie
Dekubitus Stádia dekubitu
Fraktura proxmiálního humeru (Neer) Typy
Diabetická makulopatie Klasifikace diabetické makulopatie
Standardizovaný systém hodnocení - BI-RADS (mamografie) Kategorie
Glasgow Prognostic Score Glasgow Prognostic Criteria in Acute Pancreatitis
FAB klasifikace AML Akutní myeloidní leukémie - FAB klasifikace
Diabetes mellitus Diagnostická kritéria pro diabetes mellitus
Městnavé srdeční selhání (Framingham) Framinghamská kritéria městnavého srdečního selhání
Modified CT severity index - akutní pankreatitida Modifikovaný CT severity index kombinuje CT grade a stupeň nekrosy pankreatu
Chronická pankreatitida (Cambridge classification) Cambridge classification of pancreatic morphology in chronic pancreatitis
Fraktura havice femuru (Pipkin) Typy
Cluster headache (ICHD-II) Diagnostická kritéria ICHD-II pro cluster headache
Fraktura krčku femuru (Garden) Stádia
Maligní stenóza žlučových cest - Bismuth, Klatskin Bismuthova a Klatskinova klasifikace maligních stenóz žlučových cest
NYHA - objektivní kritéria Objektivní stádia NYHA
TIMI - průtok koronární tepnou Hodnocení průtoku koronární tepnou - TIMI flow grading system
Aortální insuficience Stupeň insuficience aortální chlopně
Anafylaktická reakce Stádia
Infekční endokarditida Dukeho kritéria pro infekční endokarditidu
WHO klasifikace AML Akutní myeloidní leukémie - WHO klasifikace (zkráceno)
Mnohotný myelom Diagnostická kritéria - mnohočetný myelom
Pneumónie Klasifikace komunitní pneumónie (Community-Acquired Pneumonia CAP)
Prolaps anu Typy
Neerova klasifikace zlomenin proximálního humeru Neer’s classification of proximal humeral fractures and dislocations
Spondylolistéza Stupně spondylolistézy
Pleurální výpotek Diagnostická kritéria pro exudativní pleurální výpotek
Pařížská klasifikace endoskopických lézí The Paris endoscopic classification of polyps
Neuroblastom (INSS) Stádia
Karcinom žaludku - Laurenova klasifikace
Kesonová nemoc (nemoc z dekomprese) Typy
Závislost na alkoholu Diagnostická kritéria závislosti na alkoholu (DSM-IV)
Stenóza koronární tepny Stupeň stenózy koronární tepny dle reziduálního průsvitu
Hodgkinův lymfom Klasifikace Hodgkinových lymfomů
Aplastická anémie Klasifikace aplastické anémie
Levostranná srdeční hypertrofie EKG kritéria levostranné srdeční hypertrofie
Sakroiliitida Rentgenologické hodnocení sakroiliitidy
Karcinom pankreatu - stádia
Klasifikace nálezů na CT kolonografii - C-RADS C-RADS
Dna Klasifikace akutní dnavé artritidy
Sarkoidóza - Staging Staging dle RTG změn
Hloubka bezvědomí (Beneš) Hodnocení hloubky bezvědomí dle Beneše
Collesova fraktura (Frykman) Frykmanova klasifikace
Fraktura kalkaneu (Essex-Lopresti) Typy
Parkinson Diagnostiká kritéria Parkinsonovy nemoci (Gelb et al, 1999)
Diagnostický souhrn Vyhledávání diagnóz z dg. souhrnu
Stupně omrzlin
Krevní ztráta Odhad krevní ztráty dle symptomů
Alberta Stroke Programe Early CT Score (ASPECTS) CT skóre při okluzi a. cerebri media
Osteoporóza WHO kritéria osteoporózy
ARDS Acquired (adult) respiratory distress syndrome - stádia
Grading lézí menisku na MRI Meniskus - trhliny, degenerace - grading na MRI
HRS Hepatorenální syndrom (HRS)
Tyreotoxická krize Stádia (Herrmann)
Chronická viscerální ischémie (angina abdominalis) Stupeň uzávěru
Lymfom - remise onemocnění (Cheson 1999) Kritéria remise maligního lymfomu dle Chesona
DIC Diseminovaná intravaskulární koagulopatie - stádia
Koma (Bruselská klasifikace)
Aktivity denního života (Barthel) Barthel's index of activities of daily living (BAI)
Cormack Lehane - stupeň vizualizace hrtanu během přímé intubace
Cysty choledochu (Todani 1977) Todaniho klasifikace cyst žlučových cest
RTG změny - endogenní osteomyelitida
Refluxní ezofagitida - MUSE klasifikace Metaplázie - Ulkus - Striktura - Eroze
Žilní reflux - stupně Stupně žilního refluxu dle USG
Myokarditida Histologická a imunohistologická klasifikace myokarditid
Koloskopie Klasifikace Pit pattern (dolíčky na sliznici tlustého střeva)
Fraktury proximální radia - Mason Masonova klasifikace zlomenin proximálního radia
Subarachnoidální krvácení (Fisher) dle CT The Fisher Grade - classification of subarachonid hemorrhage on CT
HELLP sydrom HELLP syndrom - diagnostická kritéria
Fraktura distálního humeru (Muller) Typy
AIDS / HIV - klinická stádia Klinická stádia AIDS / HIV dle CDC
Luxace os lunatum Typy
NAFLD Nealkoholická steatóza jater
Preeklampsie Preeklampsie - diagnostická kritéria
MGUS Diagnostická kritéria MGUS
Městnavé srdeční selhání (Boston) Bostonská kritéria pro městnavé srdeční selhání
Gastroezofageální reflux Stupeň gastroezofageálního refluxu
START - Simple Triage and Rapid Treatment Mezinárodní systém třídění podle závažnosti a priorit ošetření a transportu založený na barevném značení
RTG S+P - žilní městání Stupně žilního městnání na zadopředním snímku plic
Lupusová nefritida WHO klasifikace lupusové nefritidy
TIA Riziko cévní mozkové příhody (CMP) po tranzitorní ischemické atace (TIA)
Konzumace alkoholu Typy konzumentů alkoholu
The Rutgeerts score Rutgeertsovo skóre: endoskopický skórovací systém pro hodnocení pooperační rekurence M. Crohn
Nevaskulární bolest hlavy (ICHD-II) Diagnostická kritéria (ICHD-II) nevaskulární bolesti hlavy
ICHDK (Rutheford) Ruthefordova klasifikace ICHDK
Stenóza a. carotis Stupně stenózy karotid
Migréna (ICHD-II) Diagnostická kritéria pro migrénu (ICHD-II)
Hrudní dyskomfort Diamondova klasifikace hrudního dyskomfortu
SIRS Systemic Inflammatory Response Syndrome
Hepatocellulární karcinom (HCC) - stádia - Barcelonská klasifikace (BCLC) Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) Classification
Fraktura acetabula (Harris-Coupe) Klasifikace fraktur acetabula
Nekróza hlavice femuru (Ficat & Arlet) Stádia osteonekrózy hlavice femuru dle Ficata a Arleta
Codmanův trojúhlelník
AIDS (CDC) Klasifikace stádií AIDS dle Centers for Disease Control
Luxace sternoklavikulárního skloubení (Allmann) Stupně
Dupytrenova kontraktura (Iselin) Stádia
Syndrom polycystických ovárií Přepracovaná kritéria syndromu polycystických ovárií (2003)
Horečka (FUO) Klasifikace horečky neznámé etiologie (FUO)
Diabetická retinopatie Klasifikace diabetické retinopatie
FAB klasifikace MDS Myelodysplastický syndrom - FAB klasifikace
TIGAR-0 TIGAR-0 klasifikace rizikových faktorů a etiologie chronické pankreatitidy
Mastopatie Stupně mastopatie
Cévní mozková příhoda Stupeň uzávěru magistrálních tepen
Kalciové skóre koronárních tepen Riziko koronání příhody
Pankreatitida (Mainzká klasifikace) SCHOENBORN a KUEMMERLE
Léze labrum glenoidale - stupně Klasifikace lézí labra do stupňů
Transplantace jater Kritéria pro transplantaci jater při fulminantní hepatitidě
McDonaldova kritéria roztroušené sklerózy
Syfilis Klinická stádia syfilitidy
CT severity index - akutní pankreatitida CT severity index kombinuje CT grade a stupeň nekrosy pankreatu
Monteggia - fraktura ulny s dislokací hlavičky radia (Bado) Badova klasifikace Monteggiovy fraktury podle směru dislokace hlavičky radia
Tilt test - test na nakloněné rovině Typy odpovědi
Tupé poranění ledviny Klinické dělení
Bolest zad (Fairbank & Hall) Klasifikace typu bolesti zad dle Fairbanka a Halla
Fraktura acetabula (Judet a Letournel) Typy
Fraktura krčku femuru (Pauwels) Stupně
Wilson Diagnostiká vodítka Wilsonovy nemoci
Cévní invaze karcinomu pankreatu Klasifikace
Posttraumatická bolest hlavy (ICHD-II) Diagnostická kritéria ICHD-II pro postraumatickou bolest hlavy
Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ AD Centrum PCP LF3 UK
Peritonitida (FEIFEL) Stádia
Diabetická nefropatie Stádia diabetické nefropatie
Části prsu (mamografie) Určení vztahu léze v prsu
Bullův index - prognóza popálenin Bull's index
Porfyrie
Metabolický syndrom (WHO) WHO kritéria metabolického syndromu
Bronchogenní karcinom (HOLOYE) Klinické stádium
Žilní varixy (Marshall) Marshallova klinická klasifikace žilních varixů dolních končetin
Fraktura atlasu (Gehweiler) Typy fraktur C1 (atlas)
Fraktura předloktí - Monteggia fracture (Bado) Typy fraktury typu Monteggia
Fraktura base os metacarpale I Dělení
Papežova typologie (mamografie) Papež L.
GDS - hodnocení poruchy nálady Hodnocení poruchy nálady (deprese)
Fraktura lopatky (Zdravkovic) Typy fraktur lopatky dle Zdravkovice
Systémový lupus erythematodes (SLE) Diagnostická kritéria (ACR)
Neurinom akustiku Rozdělení podle místa vzniku
Onkologická škála pravděpodobnosti - PET CT Hodnocení pravděpodobnosti maligního onemocnění z PET-CT vyšetření
Nádory štítné žlázy (SMEDAL) Klinická stádia
Fraktura patelly Typy
Únava (Fatigue Severity Scale, FSS)
Hypertenze - management Doporučení managementu hypertenze (BHS IV)
Stenóza renální tepny - stupně Stupně stenózy renální tepny
Disekce koronární tepny Typy
ICHDK - odhad stupně stenózy dle rychlosti proudění Proměr rychlosti proudění ve stenóze (Vs) a před ní (Vp)
TIMI - klasifikace krvácivých komplikací Při podávání antikoagulační terapie (Thrombolysis In Myocardial Infarction bleeding classification)
Fraktura krčku talu (Hawkins) Dle luxace/subluxace skloubení
NRS 2002 Nutriční screening NRS 2002
Degenerace intervertebrálního disku Grading dle MRI
Seronegativní spondylarthritidy Diagnostická kritéria seronegativní spondylartritidy podle ESSG
Kardiovaskulární riziko Hlavní rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění
Fraktura olecranonu (okovce) - Colton Typy faktura olecranonu dle Coltona
Fraktura talu (Hawkins) Skupiny
Cesty přenosu hepatitid
Cormack Lehane Wilson - stupeň vizualizace hrtanu po přímé intubaci
Kardiostimulátor Popis typu kardiostimulátoru
Endoleak Klasifikace endoleaků (endovaskulární stentgraft abdominální aorty)
Diabetická noha Wagnerova klasifikace bércových vředů diabetické nohy
Wilmsův tumor (SIOP) Stádia
Varikokéla Stupně (Grade)
Manometrie Příprava na funkční vyšetření
Botallova dučej (PDA) Funkční velikost otevřeného ductus arteriosus Botalli
Chronický únavový syndrom (CDC) Diagnostická kritéria pro chronický únavový syndrom - Centers for Disease Control
PSC Primární sklerozující cholangitida - A Revised Natural History Model (Mayo Clinic)
Anorexia nervosa Diagnostická kritéria pro anorexii (DSM-IV)
Horečka nejasného původu Fever of unknown origin
HNPCC Diagnostická kritéria pro HNPCC (Lychův syndrom)
Remise onemocnění - RESCIT RESCIT kritéria remise či relapsu onemocnění
Adamsova klasifikace DAI Adams classification of diffuse axonal injury
Pleurální výpotek - objem na CT Odhad objemu pleurálního výpotku na CT
Pankreatitida (Mainzská klasifikace) - dle morfologie Dle KLOZE
Diabetická noha (University of Texas) Klasifikace bércových vředů diabetické nohy (University of Texas)
Psychiatrické vyšetření Status praesens psychicus
Poranění ledviny (AAST Renal Injury Scale) AAST Renal Injury Scale
Štítná žláza - klasifikace toku v uzlech Barevné mapování
Typy transplantací
M-ANNHEIM M-ANNHEIM multiple risk factor classification of chronic pancreatitis
Ischemická choroba viscerálních tepen Stádia
Migréna (IHS) Diagnostická kritéria pro migrénu (IHS)
Revidovaná Vídeňská klasifikace gastrointestinálních neoplázií The revised Vienna classification of gastrointestinal epithelial neoplasia
Korozívní ezofagitida Stupně
Defekt septa komor Funkční velikost defektu septa komor
Potravinová alergie Stupeň rozšíření (Raithel 1996)
Indikace k operačnímu výkonu Typy indikací
Karcinom prsu - Nottingham Prognostic Index (NPI) Prognóza
Eozinofilní syndrom Idiopatický Hypereozinofilní Syndrom
Evidence Based Medicine Medicína založená na důkazech
Cluster headache (IHS) Diagnostická kritéria IHS pro cluster headache
Dělení extrahepatálních žlučovodů (Longmire) Longmireho dělení extrahepatických žlučovodů
Skolióza - Lenke Lenkeho klasifikace adolescentní idiopatické skoliózy
Herringova klasifikace (M. Perthes) Výše laterálního pilíře hlavice femuru u aseptické nekrózy hlavice femuru
Lysholm (koleno) Funkční hodnocení kolenního kloubu
Chronický únavový syndrom (Oxford) Oxfordská diagnostická kritéria pro chronický únavový syndrom
Hemochromatóza - typy Genetické typy hemochromatózy
Hangman's fracture (Effendi, Levine & Edwards) Typy zlomeniny C2 (axis)
Transit time, doba průchodu potravy GIT Výpočet transit time z počtu kontrastních tělísek na nativním snímku břicha za 48 a 96 hodin
HIT Heparinem indukovaná trombocytopénie
Solitární plicní uzel (SPN) - pravděpodobnost malignity Bayesian analysis
Wolfeho typologie (mamografie) Wolfe J.N.
Šicí materiál - velikost Přepočet velikostí
Olisthesa (Myerding) Stupně olistézy dle Meyerdinga
Poranění páteře (Wolter) ABCD0123
Pulmonální stenóza Stenóza pulmonální chlopně
Lymfedém Stádia lymfedému
Fraktura glenoidu (Ideberg) Typy fraktur glenoidu dle Ideberga
Metabolický syndrom (ATP III) Diagnostická kritéria pro metabolický syndrom (ATP III)
Paraneoplastická neurologická nemoc Paraneoplastickou neurologickou nemoc (PND)
Osteonekróza - stupně Stupně osteonekrózy (obecně)
Fractura okcipitálních kondylů (Anderson-Montesano) Anderson-Montesano Classification of Occipital Condyle Fractures
Syndrom karpálního tunelu (Gerl a Fuchs) Stádia
Poranění uretry (Goldman) Goldmanova klasifikace poranění uretry
Mitrální stenóza Stupeň stenózy mitrální chlopně
Moriho klasifikace stenóz intrakraniálních tepen Mori's classification
Pectus excavatum, Hallerův index Haller index, pectus excavatum
Poranění ledviny Klasifikace
DALŠÍ KLASIFIKACE
Karcinom slinných žláz Staging
Intrakraniální aneurysma (Yasargil) Klasifikace dle Yasargila
Tetanus Stádia tetanu
Doubling time Rychlost růstu solidní formace
Poranění svalu - stupeň, grade Stupně poranění svalu, grade
Aktivity denního života - modifikované Barthelovo skóre
M-ANNHEIM M-ANNHEIM clinical staging of chronic pancreatitis
Hemofilie A Hodnocení závažnosti Hemofilie A
Tepenné poranění Stupeň tepenného poranění
Vaginóza Amselova kritéria bakteriální vaginózy
Stenóza koronární tepny Stupně
Mnohotný myelom Stádia mnohotného myelomu (Durie a Salmon)
Ostitis deformans Paget RTG stadia kostní přestavby
Karcinom prostaty - typy invaze do semenných váčků Typ invaze
Karcinom ledviny (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) Prognostická kritéria
Intrakraniální aneurysma (Yasargil) Dělení dle Yasargila
Spinální meningeální cysty (Nabors) Typy spinálních meningeálních cyst
Poranění nervu (Sunderland) Stupně
Pečovatelská zátěž Zarit Burden Interview
Remise onemocnění - WHO WHO kritéria remise či relapsu onemocnění
Poranění ligament Klasfikace stupně poranění vazu
Stupně žilního refluxu dle trvání Dle Dopplerovského USG vyšetření
Stenóza tepenné náhrady (graftu) dle USG Stupně hodnocené dle spektrálního doppleru
Rejekce Typy
Frakelova klasifikace spinálních míšních lézí Frankel scale
Screening Hodnocení efektivity screeningových metod
Konverzní koeficienty DLP Odhad dávky vyšetření na CT dle DLP
Morfologie plátů (Stary, Becker) Klasifikce aterosklerotických plátů dle morfologie
Stenóza graftu - stupně dle Dopplerovských kritérií Poměr maximálního průtoku (PSV) ve stenóze a před stenózou
Fraktura těla talu (Boyd and Knight) Klasifikace fraktur těla talu
Ferriman–Gallwey score - hirsutismus Kvantitativní hodnocení ochlupení u žen na škále podle Ferrimana a Galweyeho
Hannoverské skóre polytraumat Hannover Polytrauma score
Grading lézí kolaterálního vazu na MRI Kolaterální ligamenta - grading lézí na MRI
Intracerebrální krvácení u novorozenců Dělení na 4 stupně
Kontrastní látka - objem, délka bolusu, flow rate na iCT 256 Orientační hodnoty
Kraniocervikální dislokace Craniocervical dislocation
Stenóza laterálního recessu (Mikhael) Stenóza laterálního recessu dle Mikhaela
Systémová sklerodermie - diagnostická kritéria (ACR) Hlavní a vedlejší kritéria
TASC II - klasifikace tepenného postižení u ICHDK Ischemická choroba dolních končetin
Zungova škála deprese Zung self-rating depression scale
Hereditární kolorektální karcinom (HNPCC, Lynchův syndrom) Amsterdamská kritéria
Testovací
Sydneyská klasifikace chronické gastritidy Updated Syndey System
Padua score - riziko tromboembolické nemoci Padua prediction score