Diabetická noha (University of Texas)

Stupeň Popis
I-A Neinfikovaná, neischemizovaná povrchová ulcerace
I-B Infikovaná, neischemizovaná povrchová ulcerace
I-C Ischemizovaná, neinfikovaná povrchová ulcerace
I-D Ischemizovaná a infikovaná povrchová ulcerace
 
II-A Neinfikovaný, neischemizovaný vřed penetrující do pouzdra nebo kosti
II-B Infikovaný, neischemizovaný vřed penetrující do pouzdra nebo kosti
II-C Ischemizovaný, neinfikovaný vřed penetrující do pouzdra nebo kosti
II-D Ischemizovaný a infikovaný vřed penetrující do pouzdra nebo kosti
 
III-A Neinfikovaný, neischemizovaný vřed penetrující do kosti nebo hluboký absces
III-B Infikovaný, neischemizovaný vřed penetrující do kosti nebo hluboký absces
III-C Ischemizovaný, neinfikovaný vřed penetrující do kosti nebo hluboký absces
III-D Ischemizovaný a infikovaný vřed penetrující do kosti nebo hluboký absces