Difúzní kapacita plic DLCO

Normální 75% a více
Lehké snížení 74 - 60%
Středně velké snížení 59 - 50%
Těžké snížení pod 50%