Chronická pankreatitida

Stádium Popis
I Relativní insuficience při ojedinělých exacerbacích
II Sekretorická insuficience, latetní diabetes mellitus
III Úplná vnější sekretorická insuficience, manifestní diabetes mellitus