Klasifikace nálezů na CT kolonografii - C-RADS

Nálezy na tlustém střevě (C = colon)

C0: nedostatečná kvalita vyšetření / vyčkávání na starší studii ke srovnání

 • špatná příprava: pro přítomnost stolice či tekutiny nelze vyloučit léze ≥10mm
 • nedostatečná insuflace: jeden či více segmentů je kolabována na vyšetření v obou polohách
 • vyčkávání na starší studii ke srovnání

C1: normální tlusté střevo nebo benigní léze -> pokračuje rutinní screening

 • bez patrných změn na tlustém střevě
 • není polyp ≥6mm
 • lipom nebo invertovaný divertikl
 • benigní nálezy jako např. divertikly

C2: polyp střední velikosti nebo nejasný nález -> surveillance nebo kolonoskopie

 • jeden nebo dva polypy 6-9mm
 • nejasný nález, nelze vyloučit polyp ≥6mm při dobré kvalitě vyšetření

C3: polyp, pravděpodobně pokročilý adenom -> kolonoskopie

 • polyp ≥10mm
 •  ≥3 polypy 6-9mm

C4: patologická formace tlustého střeva, pravděpodobně maligní

 • léze stenosuje lumen tlustého střeva, přerůstá tlusté střevo

Nálezy mimo tlusté střevo (E = extracolonic)

E0: omezená vyšetřitelnost

 • množství artefaktů, hodnocení extrakolonických struktur je výrazně omezené

E1: normální nález nebo anatomická varianta

 • např. retroaortální renální žíla

E2: Klinicky nevýznamný nález, např.

 • Cysty jater, ledvin
 • Cholecystolihitáza bez cholecystitidy
 • Hemangiom obratlového těla

E3: Pravděpodobně nevýznamný nález, neúplně určitelný

 • může vyžadovat další vyšetření
 • např. cysta ledviny se septem či vyšší denzity

E4: Potenciálně významný nález, např.

 • solidní formace ledviny
 • lymfadenopatie
 • aneurysma aorty
 • uzel v plicním parenchymu  ≥10mm