Non-Hodgkinův lymfom

 


Stádium

Primárně nodální (70%)

Primárně extranodální (30%)

I

Postižení jedné lymfatické oblasti

Postižení jednoho extralymfatického orgánu nebo tkáně (IE)

II1

Postižení sousedních lymfatických oblastí nad nebo pod bránicí (II1) nebo jedné lymfatické oblasti s lokalizovaným přechodem na sousední orgán nebo tkáň (II1e)

Postižení jednoho extralymfatického orgánu včetně regionálních lymfatických uzlin (II1) nebo dalšího sousedního extralymfatického orgánu (II1E) nad nebo pod bránicí

II2

Postižení dvou nesousedních nebo více jak dvou sousedních lymfatických oblastí nad nebo pod bránicí (II2) včetně lokalizovaného postižení extralymfatického orgánu nebo tkáně (II2E)

Postižení jednoho extralymfatického orgánu a uzlinové postižení, které přechází z regionálních uzlin a může zahrnovat i lokalizované postižení dalšího orgánu (II2E)

III

Postižení lymfatických oblastí pod a nad bránicí (III) včetně lokalizovaného postižení extralymfatického rgánu nebo tkáně (IIIE) nebo sleziny (IIIS) nebo obou (IIISE)

Postižení jednho extralymfatického orgánu a uzlinové postižení nad a pod bránicí včetně lokalizovaného postižení dalšího extralymfatického orgánu či tkáně (IIIE) nebo sleziny (IIIS) nebo obou (IIISE)

IV

Uzlinové postižení s diseminovaným postižením extralymfatických orgánů a tkání

Difúzní nebo diseminované orgánové postižení s/bez postižení uzlin

Dodatek:

A: bez celkových příznaků

B: s “B symptomy” - horečka (>38°C) a/nebo noční pocení a/nebo váhový úbytek (>10% za posledních 6 měsíců) bez jiného vysvětlení