Mnohotný myelom

Symptomatický myelom:

 1. Klon plazmatických buněk v biopsii kostní dřeně >10% (nebo v biopsii jiné tkáně - plazmocytom)
 2. Monoklonální protein (paraprotein) v séru nebo moči
 3. Průkaz orgánového poškození:
 • Hyperkacémie (korigovaná hodnota kalcia >2.75mmol/L)
 • Renální insuficience v důsledku myelomu
 • Anémie (hemoglobin < 100g/L)
 • Kosní léze (lytické léze nebo osteoporóza s kompresními frakturami)
 • Časté a vážné infekce (>2/rok)
 • Amyloidóza jiných orgánů
 • Hyperviskózní syndrom

Asymptomatický myelom:

 • Sérový paraprotein >30g/L a/nebo
 • Klon plazmatických buněk v biopsii kostní dřeně >10% a
 • Žádné orgánové postižení mnohočetným myelomem

 Monoklonální gammapatie nejasného významu (MGUS)

 • Sérový paraprotein <30g/L a
 • Klon plazmatických buněk v biopsii kostní dřeně <10% a
 • Žádné orgánové postižení mnohočetným myelomem