Lymfom - remise onemocnění (Cheson 1999)

CR: Kompletní remise

Komletní vymizení radiologicky prokazatelných známek onemocnění

Regrese všech uzlin k normální velikosti:

  • Uzliny, které měly původně maximální příčný rozměr <1,5cm mají nyní <=1cm
  • Uzliny, které měly původně 1,5cm a více v největším příčném rozměru před léčbou mají nyní <=1,5cm

Regrese zvětšené sleziny či jater (pokud byly zvětšeny)

Kompletní regrese ložisek v játrech, slezině či jiných orgánech

Normalizace postižení kostní dřeně

CRU: Kompletní remise (nepotvrzená - unconfirmed)

Stejně jako CR ale 75% regrese objemu (součet součinů největších rozměrů = SPD) uzlin/patologických mas

nejednoznačný nález v kostní dřeni

PR: Parciální remise

50% regrese SPD šesti největších (dominantních) uzlin

žádná uzlina se nezvětšila, zvětšené uzliny nejsou patrné v nových lokalizacích

regrese či stacionární velikost ložisek sleziny a jater

SD: Stabilní onemocnění (stable disease)

Stejně jako PR, ale regrese je menší

žádné nové léze

PD: Progressive disease, non-repondér

Nové léze

50% zvětšení průměru uzlin, které původně měly >1cm