Astma

Klasifikace astmatu podle závažnosti příznaků

Intermitentní
• Příznaky méně jak 1x týdně
• Krátké exacerbace
• Noční symptomy max. 2x za měsíc
• FEV1 nebo PEF ≥ 80% předpokládané hodnoty
• PEF nebo FEV1 variabilita < 20%

Lehké persistující
• Symptomy > 1x za týden ale < 1x denně
• Exacerbace mohou ovlivňovat aktivitu či spánek
• Noční symptomy > 2x za měsíc
• FEV1 nebo PEF ≥ 80% předpokládané hodnoty
• PEF nebo FEV1 variabilita < 20-30%

Mírné persistující
• Symptomy denně
• Exacerbace mohou ovlivnit aktivitu a spánek
• Noční příznaky > 1x týdně
• Denní úsus inhalačních krátkodobých beta2-agonistů
• FEV1 nebo PEF 60-80% předpokládané hodnoty
• PEF nebo FEV1 variabilita < 30%

Těžké persistující
• Symptomy denně
• Časté exacerbace
• Častné noční astmatické záchvaty
• Omezení fyzické aktivity
• FEV1 nebo PEF ≤ 60% předpokládané hodnoty
• PEF nebo FEV1 variabilita > 30%

Klasifikace astmatu podle úrovně kontroly

Charakteristika Kontrolované Částečně kontrolované Nekontrolované
Denní symptomy ≤ 2/týden > 2x týdně ≥ 3 znaky částečně kontrolovaného astmatu v 1 týdnu
Omezení aktivity Ne Jakékoliv
Noční symptomy Ne Jakékoliv
Potřeba záchranné medikace ≤ 2/týden > 2x týdně
Plicní funkce* (PEF,FEV1) Normální < 80% předpokládané hodnoty
Exacerbace Ne ≥ za rok 1 za týden

* Plicní funkce nejsou spolehlivým parametrem u dětí do 5 let věku.