Amiodaronová plíce

Pro diagnózu jsou třeba alespoň 2 z následujících:

► Nově vzniklé plicní příznaky jako dyspnoe, kašel, pleurální hrudní bolest

► Nová patologie na RTG plic jako intersticiální nebo alveolární infiltrát

► Snížení DLCO o 20% z hodnoty před léčbou, pokud tato není známá tak hodnota DLCO <80% předpokládané hodnoty

► Patologické vychytávání izotopu galia(67)

► Charakteristické histologické změny plicní tkáně získané plicní biopsií

DLCO = difúzní kapacita plic