Nadledvina - charakterizace expanze dle CT

Charakterizace expanze nadledviny (do 3cm), nemá-li jednoznačný charakter jiné léze než adenomu (např. myelolipom: tukové denzity)

Graf cut-off value

Metodika
  • 150 ml k.l. i.v. 2 ml/sec
  • Postkontrastní sken v 60. sec
  • Odložený sken v 15. minutě
  • Měřená ROI min. 1/2 velikosti ložiska
Parametr Hodnota
Denzita nativně HU
Denzita postkontrastně * HU
Denzita odloženě * HU

* Povinné položky