FAB klasifikace MDS

 


FAB podtypy

blastů v periferní krvi

blastů ve dřeni

další změny

RA (refrakterní anémie)

<1%

< 5%

<15% prstenčitých sideroblastů

RARS (refrakterní anémie se zmnožením prstenčitých sideroblastů)

<1%

< 5%

>15% prstenčitých sideroblastů

RAEB (refrakterní anémie s nadbytkem blastů)

<5 %

5-19%

 

RAEB-T (refrakterní anémie s nadbytkem blastů v transformaci)

>5%

20-29%

fakultativně Auerovy tyčky

CMML (chronická myelomonocytární leukemie)

<5 %

 

<20%

periferní monocytóza (> 103/μL)