Fractura okcipitálních kondylů (Anderson-Montesano)

Typ Popis Poznámka
I Kominutivní nedislokovaná fractura kondylů (axiální zátěž). Ipsilaterální alarní ligamentum může být porušeno, stabilita je však zajištěna kontralaterálním alárním ligamentem a tectoriální membránou.
II Lineární fractura, lomná linie probíhá od f. magnum do baze lební (extenze). Stabilita je zajištěna intaktními alárními ligamenty a tectoriální membránou.
III Avulze kondylu (rotace a lateroflexe) při tahu alárních ligament.

Porušením tectoriální membrány a kontralaterálního alárního ligamenta může způsobit nestabilitu.

Anderson PA, Montesano PX. Morphology and treatment of occipital condyle fractures. Spine. 13(7):731-6 (1988).