Fraktury distálního radia (Frykman)

Typ I

Extraartikulární příčná fraktura

Typ II

Extraartikulární příčná fraktura + fraktura processus styloideus ulnae

Typ III

Intraartikulární fraktura zasahující do radiokarpálního kloubu

Typ IV

Intraartikulární fraktura zasahující do radiokarpálního kloubu + fraktura processus styloideus ulnae

Typ V

Intraartikulární fraktura zasahující do distálního radio-ulnárního skloubení

Typ VI

Intraartikulární fraktura zasahující do distálního radio-ulnárního skloubení + fraktura processus styloideus ulnae

Typ VII

Biartikulární fraktura zasahující do radiokarpálního a distálního radio-ulnárního skloubení

Typ VIII

Biartikulární fraktura zasahující do radiokarpálního a distálního radio-ulnárního skloubení + fraktura processus styloideus ulnae