NAFLD

PARAMETRY NAS
Parametr Skór Rozsah Definice
Steatóza 0 <5% Množství a plocha postižená steatózou vyšetřovaná pod malým a středním zvětšením. Minimální steatóza (<5%) má skór 0, aby nedocházelo k nadhodnocení biospií s minimální steatózou
1 5-33%
2 33-66%
3 >66%
Zánět lobulu 0 Bez ložisek V hodnocení nejsou zahrnuta eosinofilní tělíska ani portální zánět
1 <2 ložiska/200x
2 2-4 ložiska/200x
3 >4 ložiska/200x
Balónování hepatocytů 0 Není
1 Několik buněk "Málo" znamená řídké, ale jisté balónovité hepatocyty nebo hraniční případy
2 Mnoho buněk/výrazné balónování V mnoha případech je vedle výrazného balónování přítomen i Malloryho hyalin - ten ale není samostantě hodnocen

Celkový NAS skór = steatóza + zánětu lobulu + balónování
NAS skórování by mělo být užito až po stanovení diagnózy NASH
Hodnocení NAS:
• 0-2: nediagnostické
• 3-4: nediagnostické/hraniční/pozitivní
• 5-8: diagnostické

STUPEŇ FIBRÓZY
Parametr Skór Rozsah Definice
Fibróza 0 Není
1 Perisinusoidální nebo periportální
1A Lehká, zóna III, perisinusoidální "Jemná" fibróza
1B Mírná fibróza, zóna III, perisinusoidálně "Hustá" fibróza
1C Portální/periportální Případy portální a/nebo periportální fibrózy bez pericelulární/perisinusoidální fibrózy
2 Perisinusoidální a portální/periportální
3 Přemosťující (bridging) fibróza
4 Cirhóza