Fraktura os scaphoideum (člunková kost ruky)

Typ Popis
A Drsnatina a a distální pól
B Tělo
C Proximální pól