Indikace k operačnímu výkonu

Neodkladný výkon

absolutní indikace, neodkladný výkon bez alternativy

Elektivní výkon

relativní indikace, existují alternativy

Paliativní výkon

operace prodlužující život, odstraňující určité příznaky bez odstranění jejich příčiny

Kontraindikace

inoperabilní pacient, chybějící indikace