Stenóza koronární tepny

Stupeň Popis
I 25 - 49%
II 50 - 74% - významná stenóza
III 75 - 99% - kritická stenóza
IV 100% - kompletní uzávěr