NYHA - objektivní kritéria

St. Max. zatížení Srdeční výdej (SV) VO2[ml/kg/min]*)
I 100W a více (> 1.5 - 2W/kg) SV v klidu a při zátěži v normě > 25
II do 100W (1 - 1.5W/kg) SV v klidu a při zátěži přiměřený 15 - 25
III do 50W (do 1W/kg) SV při zátěži snížen 5 - 15
IV Zátěž netoleruje SV snížen v klidu pod 5

*) Maximání spotřeba O2 za minutu