Fraktura těla talu (Boyd and Knight)

Typ Popis
I Vertikální - nedislokovaná (A/B) či dislokovaná (C/D)
II Horizontální