Systémová sklerodermie - diagnostická kritéria (ACR)

Diagnostická kritéria dle The American College of Rheumatology (ACR) se dělí na hlavní a vedlejší. K diagnóze systémové sklerodermie je třeba splnit buď hlavní kritérium nebo dvě z vedlejších.

Hlavní kritérium

  • Symetrické zesílení, ztuhnutí, indurace kůže prstů a zárovneň proximálně od metatarsophalangeálních (MTP) nebo metacarpophalangeálních (MCP) kloubů (tyto změny mohou postihovat i celé končetiny, tvář, krk, trup)

Vedlejší kritéria

  • Sklerodaktyly - symetrické zesílení, ztuhnutí a indurace kůže pouze na prstech
  • Jamky na koncových článcích prstů (jamkovité jizvičky) nebo úbytek tkáně pod bříšky koncových článků
  • Oboustranná plicní fibróza s bazální predilekcí bez jiné příčiny