DIC

Stádium Popis
I. - fáze aktivace aktivace koagulační kaskády, postupné snižování trombocytů
II. - fáze časné konzumpce pokles trombocytů a plazmatických koagulačních faktorů
III. - fáze pozdní konzumpce a fibrinolýzy manifestní hemorhagická diatéza