Ransonova kritéria

Parametry při přijetí:

1) věk >55 let
2) leukocyty >16000/μL
3) glykémie >11 mmol/L (>200 mg/dL)
4) AST >250 IU/L (>4.2)
5) LDH >350 IU/L (>5.8)

Po 48 hodinách od přijetí:

1) Pokles hematokritu o více jak 10%
2) Zvýšení urey o 1.8 a více mmol/L (5 a více mg/dL) po i.v. rehydrataci
3) Hypokalcémie - sérové kalcium <2.0 mmol/L (<8.0 mg/dL)
4) Hypoxémie: PaO2 <60 mmHg (<8 kPa)
5) Deficit bází >4 Meq/L
6) Odhadovaná sekvestrace tekutin >6L

Bod může být přidělen již před uplynutím doby 48 hodin po dosažení dané meze. Platí jak pro biliární i alkoholickou pankreatitidu.

Interpretace:

Skóre >=3: těžká pankreatitida je pravděpodobná
Skóre <3: těžká pankreatitida je nepravděpodobná

Skóre Mortalita - odhad
0 - 2 2%
3 - 4 15%
5 - 6 40%
7 - 8 100%