Stenóza graftu - stupně dle Dopplerovských kritérií

Redukce průměru Dopplerovská kritéria
do 50% Poměr PSV (ve stenóze/před stenózou) pod 2
50-70% Poměr PSV 2-3, rozšíření spektra a turbulence těsně za stenózou, proudění se postupně stává monofázickým.
70-99% Poměr PSV nad 3, výrazná turbulence distálně za stenózou, křivka může být monofázická.
Okluze Bez toku.