Fraktura plateau tibie (Schatzker)

Typ Popis
1 Jednoduchá lomná linie procházející laterálním plateau tibie
2 Deprese laterálního plateau tibie spojená s rozštěpem
3 Čistá deprese laterálního plateau tibie
4 Jakékoliv zranění zasahující pouze mediální plateau tibie
5 Fraktura postihuje obě plateau, často tvaru Y
6 Jako typ 5, navíc disociace metafýzy a diafýzy tibie