Crohn

Vídeňská a Montrealská klasifikace M.Crohn

Vídeňská Montrealská
Věk diagnózy A1 <40 let
A2 >40 let
A1 <16 let
A2 17-40 let
A3 >40 let
Postižení1) L1 Ileum
L2 Colon
L3 Ileokolické
L4 Horní
L1 Ileum
L2 Colon
L3 Ileokolické
L4 Izolované horní
Forma2) B1 Nestrikturující, nepenetrující
B2 Strikturující
B3 Penetrující
B1 Nestrikturující, nepenetrující
B2 Strikturující
B3 Penetrující
P perianální postižení

1) Ve Vídeňské klasifikaci může být pouze jedno z L1-L4, Montrealská klasifikace umožňuje přidat L4 k L1-L3 (např. L1+L4).
2) V Montrealské klasifikaci lze P přidat k B1-B3.