TIA

ABCD2 skór pro pacienty po tranzitorní inschemické atace (TIA)

A - věk (age) Věk ≥ 60 let 1 bod
B - tlak (blood pressure) Hypertense ≥ 140/90mmHg 1 bod
C - klinické projevy (clinical features) Jednostranná slabost
Porucha řeči bez slabosti
2 body
1 bod
D - trvání (duration) 10-59 minut
≥ 60 minut
1 bod
2 body
D - diabetes Diabetik 1 bod


Body Riziko
0-3 body nízké riziko
4-5 bodů střední riziko
6-7 bodů vysoké riziko