Pankreatitida (Mainzká klasifikace)

Stupeň Popis
I Edematózní pankreatitida, dobrá odpověď na konzervativní léčbu, dobrá prognóza
II Komplikovaná pankreatitida s ohraničenými nekrózami, špatná odpověď na konzervativní terapii, počínající šok, subileus, leukocytóza, pokles sérového kalcia
III Subtotální až totální nekróza pankreatu, difúzně hemorhagický, nekrotizující pankreas, šok, progredujícící zhošování pacienta přes intenzívní péči, špatná prognóza