Žilní reflux - stupně

Stupeň Trvání refluxu
Normání funkce chlopní Trvání refluxu do 0.5 sec, rychlý uzávěr žilních chlopní
Mírný reflux Trvání refluxu 0.5 až 1 sec, mírný až střední retrográdní tok
Významný reflux Trvání refluxu nad 1 sec, objemný retrográdní tok