Anorexia nervosa

► Odmítání udržovat svou váhu na úrovni nebo nad úrovní minimální normální váhy (dle percentilového grafu pro příslušný věk/výšku)

► Intenzivní strach z nárůstu tělesné hmotnosti, i když objektivně pacient(ka) může trpět těžkou podváhou

► Popírání závažnosti ztráty tělesné hmotnosti, abnormální sebevnímání (neschopnost posuzovat objektivní závažnost stavu)

► Sekundární amenorrhea (vynechání alespoň 3 následujících cyklů u postmenarchálních žen)