Apgar skóre

Skóre podle Apgarové se používá k posouzení poporodní adaptace novorozenců. Bylo vytvořeno k rychlému hodnocení fyziologických funkcí novorozence a zhodnocení nutnosti další lékařské péče. Skóre bylo navrženo v roce 1952 anestezioložkou Virginií Apgarovou. Pro lepší zapamatování se někdy používá i akronym Activity, Pulse, Grimace, Appearance, Respiration. Akóre dle Apgarové se obvykle hodnotí v 1. a 5. minutě po porodu a posuzuje se celkem 5 faktorů, které jsou uvedeny (včetně bodového hodnocení) v následující tabulce. Maximální součet bodů je 10, normální hodnota v 1. minutě je 8 a více bodů.

Body 0 1 2
Akce srdeční žádná <100/min >100/min
Dýchání nedýchá nepravidelné, pomalé, případně lapání po dechu pravidelné, případně s křikem
Svalový tonus těžká hypotonie, extenze končetin snížený tonus, ale určitý stupeň flexe končetin přítomen normální tonus, flexe končetin a aktivní pohyb
Barva kůže celková cyanóza nebo bledost akrocyanóza růžová
Reakce na podráždění žádná chabá, grimasa obranný pohyb, případně křik

 

Apgar skóre Klinický stav
8 - 10 Normální novorozenec
7 - 4 Nutná krátkodobá lékařská pomoc
2 - 3 Nutná léčba
0 - 1 Mrtvný novorozenec