Fraktura acetabula (Judet a Letournel)

Typ 1

Fraktura dorzálního okraje kloubní jamky

Typ 2

Fraktura dorzálního pilíře

Typ 3

Příčná fraktura dna kloubní jamky

Typ 4

Fraktura verntrálního pilíře