FAP duodena

Body
1 2 3
Počet polypů 1 až 4 5 až 20 >20
Velikost polypu [mm] 1 až 4 5 až 10 >10
Histologie Tubulární* Tubulovilózní Vilózní
Dysplázie Mírná Střední Těžká

* nebo hyperplázie, zánět

Stupeň Body Odstup kontrol
0 0 2 až 3 roky
I 1 až 4
II 5 až 6
III 7 až 8 6 až 12 měsíců
IV 9 až 12