CHOPN

Stupeň Popis Nález (FEV1 po bronchodilataci)
0 Riziko Rizikové faktory a chronické příznaky, ale normální spirometrie
I Mírná Poměr FEV1/FVC <70%
FEV1 nejméně 80% predikované hodnoty
Mohou být symptomy
II Střední Poměr FEV1/FVC <70%
FEV1 ≥50% a <80% predikované hodnoty
Mohou být chronické symptomy
III Těžká Poměr FEV1/FVC <70%
FEV1 ≥30% a <50% predikované hodnoty
Mohou být chronické symptomy
IV Velmi těžká Poměr FEV1/FVC <70%
FEV1 <30% predikované hodnoty
- nebo -
FEV1 <30% predikované hodnoty a
Těžké chronické symptomy

CHOPN = Chronická obstrukční nemoc bronchopulmonální.
GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease.
FEV1 = forced expiratory volume za 1 vteřinu
FVC = forced vital capacity