SIRS

» Teplota > 38°C nebo < 36°C
» Tepová frekvence > 90/min
» Dechová frekvence > 20 dechů/min nebo PaCO2 < 32mmHg
» Leukocyty > 12 000/mm3 nebo < 4000/mm3 nebo > 10% nezralých forem (tyček)