Rejekce

(Hy)perakutní

do 48 hodin, cytotoxické protilátky

Časná (urychlená)

mezi 2. a 5. pooperačním dnem, buněčná imuniní reakce

Akutní

během 3 měsíců, buněčná imunitní reakce

Chronická

postupné progredientní zhoršování funkčnosti orgánu, špatně ovlivnitelné