Varikokéla

Grade Popis
I Lze zjistit pouze palpačně při Valsavově manévru
II Málo patrná, lze zjistit palpačně i bez Valsalvova manévru
III Vždy patrná, vždy palpační nález bez Valsalvova manévru