Ramsay score

Skóre Popis Hodnocení narkózy
0 Bdělý, orientovaný bdělý
1 Agitovaný, neklidný, úzkostný příliš mělká
2 Bdělý, spolupracující, toleruje ventilaci adekvátní
3 Spící, ale spolupracující (otevře oči na hlasité solovení nebo dotyk) adekvání
4 Hluboká sedace (otevře oči na hlasité oslovení, ale na na dotyk, okamžitá reakce na bolestivý podnět) adekvání
5 Narkóza (zpomalená reakce na bolestivý podnět) hluboká
6 Hluboké koma (žádná reakce na bolestivé podněty) příliš hluboká