Fraktury - postižení měkkých tkání (TSCHERNE, OESTERN)

Uzavřené fraktury

Typ Popis
G 0 Nevýznamné poškotení měkkých tkání
G 1 Povrchová oděrka nebo kontuze tlakem fragmentu zevnitř
G 2 Hluboké, kontaminované oděrky, kontuze svalů, hrozící compartment syndrom
G 3 Rozsáhlá kontuze kůže, destrukce svalů, subkutánní decollement, poranění velkých cév, dekompenzovaný compartment syndrom

Otevřené fraktury

Typ Popis
O 0 Probodnutí kůže ostrým fragmentem zevnitř
O 1 Rozsáhlé poškození měkkých tkání, kontuze tkáně nad oblastí fraktury
O 2 Rozsáhlá destrukce měkkých tkání (hlubší struktury jako svaly, cévy, nervy), fraktura je otevřená a patrná
O 3 Subtotální amputace - končetina visí pouze na můstku z měkkých tkání