Poranění jater (AAST)

AAST Liver injury grading system

Grade Popis
I
 • hematom: subkapsulární, <10% povrchu
 • lacerace: trhlina pouzdra, hloubka <1cm
II
 • hematom: subkapsulární, 10 - 50% plochy
 • hematom: v parenchymu, <10cm průměr
 • lacerace: trhlina pouzdra, hloubka 1 - 3cm, délka <10cm
III
 • hematom: subkapsulární, >50% povrchu nebo s rupturou a aktivním krvácením
 • hematom: v parenchymu, >10cm průměr
 • lacerace: trhlina pouzdra, hloubka >3
IV
 • hematom: v parenchymu s rupturou a aktivním krvácením
 • lacerace: porušení parenchymu 25 - 75% laloku nebo 1-3 segmenty dle Coinauda (v jednom laloku)
V
 • lacerace: porušení parenchymu >75% laloku nebo >3 segmenty dle Coinauda (v jednom laloku)
 • vaskulární: juxtahepatické žilní poranění (DDŽ, kmeny jaterních žil)
VI
 •  vaskulární: avulze jater

 Jiná klasifikace

Třída Popis Četnost
I avulze capsuly 15%
II lacerace parenchymu hluboká 1-3cm, subkapsulární hematom 55%
III lacerace parenchymu hloubky nad 3cm, subkapsulární hematom 25%
IV destrukce tkáně jaterního laloku 3%
V poranění v.cava retrohepaticky, extenzívní poškození obou laloků 2%

 

Další klasifikace

Stupeň Popis
1 Povrchová lacerace do 1 cm, subkapsulární hematom do 1cm šíře
2 Lacerace 1-3cm, centrální nebo subkapsulární hematom 1-4cm
3 Lacerace do 3cm, centrální nebo subkapsulární hematom nad 3cm
4 Hematom nad 10cm a devaskularizace laloku
5 Destrukce či devaskularizace 2 laloků