Chronický únavový syndrom (Oxford)

Těžká invalidizující únava trvající alespoň 6 měsíců, která:
 - Ovlivňuje jak fyzické tak i psychické fungování pacienta
 - Vyskytuje se >50% doby

Mohou se vyskytovat i jiné příznaky (zejména myalgie, poruchy spánku a nálady)

Vylučovací kritéria
 - Aktivní, nezaléčené nebo susp. onemocnění, které může způsobovat únavu
- Psychotická, melancholická nebo bipolární deprese (nikoliv ale nekomplikovaná deprese)
- Psychotická onemocnění
- Demence
- Anorexie, bulímie