Vaginóza

Splněna musí být 3 ze 4 kritérií, kritéria dávají správnou diagnózu u 90 procent postižených žen

Homogenní vaginální výtok (barva a množství se může měnit)
Zápach po aminech po přidání hydroxidu draselného
Přítomnost kličových buněk > 20% (epiteliální buňky vagíny tečkovaného vzhledu tvořeného bakteriemi)
Vaginální pH > 4.5