Papežova typologie (mamografie)

Typ A - juvenilní

Typ mladých žen do 20 let, charakteristický objemný homogenní stín mléčné žlázy vyplňuje téměř celý prs. Jeho hutnost obvykle nedovoluje rozeznat další detaily, proti podkoží je dobře ohraničen, podkožní zóna je úzká, transparentní.

Typ B - fertilní

Typ žen věku 20-35 let, typický obraz mléčné žlázy ženy ve fertilním věku, charakterizovaný částečnou nehomogenitou stínu mléčné žlázy, která je podmíněna tukovou tkání, jejíž okrsky dodávají stínu žláýzy určitou skvrnitost. Kresba méčné žlázy má pravidelné uspořádání, projasnění tukových okrsků vystupuje hlavně v dolních kvadrantech prsu, stín mléčné žlázy je stále objemný, podkožní zóna je podstatně širší než u typu A, zřetelně vystupují stíny Cooperových ligament.

Typ C - přechodný

Typ žen věku 35-45 let, převládají projevy postupující atrofie, stín žlázy je z větší části nahrazen tukovou tkání, takže prs je převážně transparentní, stále je rozeznatelná pravidelná organizace žlazových struktur, vyvstávají stíny podpůrných struktur a cév. Zbytky žlázy jsou převážně v horních kvadrantech prsu (zejm. horní zevní kvadrant).

Typ D - menopauzální

Typ žen nad 45 let, prs obsahuje především tukovou tkáň, mléčná žláza je atrofická, "prázdný prs" - homogenně transparentní, bez stínu žlázových struktur, jsou patrné pouze linární stíny podpůrných struktur a cévní stíny.