Glomerulární filtrace - odhad (MDRD)

 

Kreatinin [µmol/L]
Věk [let]
Pohlaví      
  [mL/min/1.73m2] 
Hodnoty ≥60 mL/min/1.73m2 jsou interpretovány jako "nad 60 mL/min/1.73m2", ne jako přesné číslo.