Spondylolistéza

Stupeň Subluxace %
1 <25%
2 25% - 50%
3 50% - 75%
4 >75%