Infekční endokarditida

Pro diagnózu infekční endokarditidy (IE) je třeba jedno z následujících:
 - 2 hlavní kritéria
 - 1 hlavní a 3 vedlejší kritéria
 - 5 vedlejších kritérií

Hlavní kritéria

A. Pozitivní hemokultura
1)Mikrob typický pro IE ve dvou separátních hemokulturách:
 - S.viridans, S. bovis, skupina HACEK* nebo
 - Komunitní S.aureus, enterokoky bez nálezu primárního fokusu

2)Mikrob slučitelný s IE z opakovaně pozitivních hemokultur:
 - 2 pozitivní hemokultury s odstupem >12 hodin nebo
 - všechny 3 nebo 3 ze 4 hemokultur jsou pozitivní (první a poslední vzorek s časovým odstupem >1 hodiny)

Známky postižení endokardu
1)Echokardiogram svědčí pro IE:
 - oscilující nitrosrdeční masa na chlopni nebo podpůrných strukturách, v cestě regurgitačních jetů nebo na implantovaném materiálu bez jiného známého morfologického podkladu nebo
 - absces nebo
 - nová částečná dehiscence umělé chlopně nebo
2)Nová valvulární regurgitace (ne pouze zhoršení stávající)

Vedlejší kritéria

 - Predisponující předpoklady v srdci nebo intravenózní narkomanie
 - Horečka: teplota >38°C
 - Valvulární jevy: větší arteriální embolizace, septické plicní infarkty, mykotické aneurysma, intrakraniální hemorhagie, conjunktivální hemorhagie a Janewayovy léze
 - Imunologické jevy: glomerulonefritida, Oslerovy uzlíky, Rothovy skvrny a revmatoidní faktor
 - Mikrobiologický průkaz: pozitivní hemokultura, která ale nesplňuje hlavní kritérium nebo sérologický průkaz aktivní infekce organizmem slučitelným s IE
 - Echokardiografický nález: slučitelný s IE, ale nesplňuje hlavní kritérium