Idiopatická plicní fibróza

Splnění všech hlavních kritérií a minimálně tří vedlejších kritérií je dobrým přepokladem pro správnou klinickou diagnózu

Hlavní kritéria
Vyloučení jiných známých příčin intersticiálního plicního procesu (IPP) (např. nežádoucí účinky léčiv, zevní prostředí, onemocnění pojivové tkáně)
Patologické hodnoty plicních funkcí se známkami restrikce (snížená vitální kapacita, často i zvýšený poměr FEV1/FVC) a porušené výměny plynů (zvýšená alveolo-arteriální diference PO2, snížený PaO2 v klidu nebo při námaze nebo snížená DLCO)
Patologické retikulární formace oboustranně bazálně s minimálními opacitami charakteru mléčného skla na HRCT
Broncho-alveolární laváž (BAL) nebo transbronchiální plicní biospie nejeví známky jiného onemocnění
Vedlejší kritéria
Věk >50 let
Pozvolný začátek jinak neobjasněné náhamové dušnosti
Trvání nemoci >3 měsíce
Inpirační (suchý) krepitus oboustranně bazálně