Alzheimer

A. Rozvoj vícečetných kognitivních defektů, které se projevují poruchou paměti a alespoň jedním z následujících:
- Afázie
- Apraxie
- Agnózie
- Porucha výkonných funkcí

B. Kognitivní deficit, které se projevují jako zhoršení dřívějšího fungování a významné narušení v sociální a pracovní sféře

C. Průběh je charakterizován pozvolným nástupem a přetrvávajícím deficitem

D. Kognitivní deficit není důsledkem jiného onemocnění centrálního nervového systému, systémového onemocnění a není vyvolán jinými látkami, které bývají příčinou progresivního deficitu paměti a rozpoznávání

E. Postižení není lépe popsatelné jinou psychiatrickou patologií